3 x hurra

3 x hurra

Vi tar kvalitet, miljø og arbeidsmiljø på alvor. Det er med stor glede vi kan melde om at vi er ISO-sertifisert i standardene 9001, 14001 og 45001.

Lett-Tak Systemer har alltid hatt fokus på kvalitet, miljø og arbeidsmiljø og hatt gode rutiner i vårt daglige arbeid for å sikre disse områdene. Vi kan nå dokumentere at vi har gode systemer for kvalitetssikring, slik at vi lever opp til krav fra våre kunder, leverandører og oss selv.

ISO 9001 er et ledelsessystem for kvalitet
ISO 14001 er et ledelsessystem for miljø
ISO 45001 er et ledelsessystem for arbeidsmiljø

De internasjonale ISO-standardene er generelle standarder og baseres hovedsakelig på kontinuerlig forbedring innad i bedriften, og overholdelse av regelverk.

ISO 9001

ISO 9001-sertifiseringen er et bevis på at vi hver eneste dag jobber for å opprettholde, men også kontinuerlig forbedring av kvalitet i vårt arbeid slik at vi møter våre kunders krav til både kvalitet og kundetilfredshet.

ISO 14001

ISO 14001-sertifiseringen er et bevis på at Lett-Tak Systemer har etablert praksis for styring av bedriftens påvirkninger på ytre miljø. Standarden bekrefter at vi har en fungerende miljøledelse der vi hensyntar og risikovurderer alle våre miljøbelastninger og annen påvirkning på ytre miljø, og iverksetter tiltak der det er nødvendig.

ISO 45001

ISO 45001-sertifiseringen beviser at vi tilrettelegger for et sikkert og helsemessig trygt arbeidsmiljø, forebygge ulykker og arbeidsrelaterte skader og sykdom, og kontinuerlig forbedre arbeidsmiljøet. Lett-Tak Systemer fremmer er trygt arbeidsmiljø.

Se våre sertifiseringer her.