3 x hurra

3 x hurra

Vi tar kvalitet, miljö och arbetsmiljö på allvar. Det är med stor glädje vi kan meddela att vi är ISO-certifierade enligt standarderna 9001, 14001 och 45001.

Lett-Tak Systemer har alltid haft fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och haft goda rutiner i vårt dagliga arbete för att säkerställa dessa områden. Vi kan nu dokumentera att vi har bra system för kvalitetssäkring, så att vi lever upp till kraven från våra kunder, leverantörer och oss själva.

ISO-certifieringar

ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem
ISO 14001 är ett miljöledningssystem
ISO 45001 är ett ledningssystem för arbetsmiljön

De internationella ISO-standarderna är generella standarder och bygger huvudsakligen på ständiga förbättringar inom företaget, och efterlevnad av bestämmelser.

ISO 9001

ISO 9001-certifieringen är ett bevis på att vi varje dag arbetar för att upprätthålla, men också kontinuerligt förbättra, kvalitet i vårt arbete så att vi möter våra kunders krav på både kvalitet och kundnöjdhet.

ISO 14001

ISO 14001-certifieringen är ett bevis på att Lett-Tak Systems har etablerat en praxis för att hantera företagets påverkan på den yttre miljön. Standarden bekräftar att vi har en fungerande miljöledning där vi överväger och riskbedömer alla våra miljöpåverkan och annat påverka den yttre miljön och vidta åtgärder vid behov.

ISO 45001

ISO 45001-certifieringen bevisar att vi underlättar en säker och hälsosam arbetsmiljö, förebygger olyckor och arbetsrelaterade skador och sjukdomar samt ständigt förbättra arbetsmiljön. Light-Roof Systems främjar en säker arbetsmiljö.