Med deg fra tegning til montering

En av de mest avgjørende faktorene når du skal velge leverandør til byggeprosjektet, er tryggheten på at byggeprosjektet går som planlagt, både i forhold til tid, kostnader og resultat. For å bidra til en forutsigbar fremdrift, tar Lett-Tak ansvar i store deler av prosjektløpet, fra forprosjektering til ferdig montert tak.

Simen Gulbrandsen, salgsansvarlig for Lett-Tak i Norge, forteller at Lett-Tak har over 40 år i bransjen og vet hva som skal til for å kvalitetssikre prosjektløpet.

«Det er en selvfølge for oss å kunne bidra og ta ansvar gjennom hele prosjektløpet, slik at prosjektet går som planlagt både i forhold til kvalitet, tid og kostnader.»

Kontakt: Simen Gulbrandsen | Salgsansvarlig Norge | simen.gulbrandsen@lett-tak.no | +47 93 82 42 87


Effektiv planlegging og forutsigbar fremdrift

Gulbrandsen forteller at samarbeid med Lett-Tak allerede fra forprosjektering bidrar til en svært effektiv planleggingsprosess. Fordi ingeniørene på Lett-Tak har detaljert kunnskap om alle aspekter av takkonstruksjonen, kan de gi råd om den beste tilnærmingen basert på spesifikke behov og ønsker. På denne måten kan man unngå justeringer i etterkant, og planleggingsprosessen blir enklere, rimeligere og mer tidsbesparende.

«Med over 40 års erfaring i bransjen, har vi dyptgående kjennskap til hvilke muligheter som finnes med takelementene våre. Dette gir en merverdi i form av et bygg som blir optimalisert fra første stund», forteller Gulbrandsen.

Katrine van Raaij, fagleder statikk og miljø hos Lett-Tak Systemer, kjenner alle mulighetene med takelementene.

Han forteller videre at det er et stort miljøfokus i Lett-Tak, allerede i tidlig fase. «Programvaren vi benytter i prosjekteringen sørger for at vi kan redusere materialsvinn både under produksjon og montasje.»


Lav totalkostnad

Ved å involvere Lett-Tak fra tidlig fase, kan du unngå uforutsette kostnader og unødvendige forsinkelser. «Vi har en helhetlig forståelse av hele prosessen. Vi vil kunne identifisere potensielle utfordringer og risikofaktorer på et tidlig tidspunkt, og håndtere dem før de blir en større bekymring,» forteller Gulbrandsen.

Komplett prosjektløp og takelementer fra Lett-Tak gir en lav totalkostnad.

«Vi er opptatt av å bidra til en lav totalkostnad i byggeprosjektet,» sier han videre. «Levering og montasje av taket er alltid inkludert i tilbudene fra Lett-Tak. På denne måten unngår du blant annet arbeid med koordinering og forsinkelser som følge av dette».

Takelementene krever i tillegg minimalt med bæring, og du sparer materialer og byggetid fra fundament til himling. «Dette er også en drøm for arkitekten», forteller Gulbrandsen «- det gir nemlig stor arkitektonisk frihet og muligheter for god utnyttelse av innvendig areal.»

For byggherren gir den lange levetiden på takelementene en høy restverdi på bygget. Byggherren kan også glede seg over minimale kostnader til oppvarming av bygget, grunnet svært lav U-verdi i takelementene.


Tett tak på 1 dag

Egne spesialiserte montører monterer opptil 1200 m2 tak pr dag, og dette gir rask fremdrift, forutsigbar økonomi og redusert HMS-ansvar. «Våre montører arbeider med Lett-Tak elementer hver eneste dag, og er spesialister på dette. Dette sikrer kvaliteten på arbeidet, og ikke minst går det radig unna», forklarer Gulbrandsen.

Rask montering gjør at det er mulig å komme raskt i gang med innvendige arbeider, samt at det minimerer faren for fuktskader. Du oppnår null byggeplassavtrykk, da montørene rydder byggeplassen etter seg og kildesorterer avfallet.

Miljø- og energivennlig

Lett-Tak benytter utelukkende bærekraftig produserte delkomponenter fra anerkjente leverandører i produksjonen av takelementene. «Dette er viktig for å få et lavt CO2-avtrykk,» forklarer Gulbrandsen. «Elementene er også gjenbrukbare og resirkulerbare. Vi har faktisk kunder som har gjenbrukt de samme takelementene på hele tre bygg.»

I sin miljøsatsing har Lett-Tak sammen med Isola Solar og TGN Energy utviklet E-TAK, et miljøvennlig system til nybygg som produserer, lagrer og konserverer energi på en banebrytende effektiv måte.

Lett-Tak er en av tre bedrifter som samarbeider om E-TAK. Simen Gulbrandsen leser her av displayet på den smarte strømstyringsenheten.

Vil du ha forutsigbar fremdrift i byggeprosjektet?

Kontakt: Simen Gulbrandsen
Salgsansvarlig Norge
simen.gulbrandsen@lett-tak.no
+47 93 82 42 87