Med dig från ritning till montering

Med dig från ritning till montering

En av de mest avgörande faktorerna när du väljer leverantör till ditt byggprojekt är förtroendet för att projektet kommer att gå enligt plan, både när det gäller tid, kostnad och resultat. För att bidra till en förutsägbar framdrift tar Lett-Tak ansvar i stora delar av projektet, från förprojektering till färdigmonterat tak.

Bilde av Simen-Guldbrandsen

Simen Gulbrandsen, försäljningsansvarig för Lett-Tak i Norge, berättar att Lett-Tak har över 40 års erfarenhet i branschen och vet vad som krävs för att kvalitetssäkra projektets gång.

”Det är en självklarhet för oss att kunna bidra och ta ansvar under hela projektet, så att det går enligt plan när det gäller kvalitet, tid och kostnad.”

Effektiv planering och förutsägbar framdrift

Gulbrandsen berättar att samarbetet med Lett-Tak redan från förprojektering bidrar till en mycket effektiv planeringsprocess.

Eftersom ingenjörerna på Lett-Tak har detaljerad kunskap om alla aspekter av takkonstruktionen kan de ge råd om det bästa tillvägagångssättet baserat på specifika behov och önskemål. På så sätt kan man undvika justeringar i efterhand och planeringsprocessen blir enklare, billigare och tidsbesparande.

”Med över 40 års erfarenhet inom branschen har vi en djupgående kunskap om vilka möjligheter våra takkomponenter erbjuder. Detta ger ett mervärde i form av en byggnad som optimeras från första stund”, säger Gulbrandsen.

Katrine van Raaij, teknisk chef för statik och miljö på Lett-Tak Systemer
Katrine van Raaij, teknisk chef för statik och miljö på Lett-Tak Systemer, känner till alla möjligheter med takkomponenterna.

Han berättar vidare att det finns en stark miljöfokus i Lett-Tak redan i tidig fas. ”Den programvara vi använder i projekteringen säkerställer att vi kan minska materialavfall både under produktion och montage.”

Låga totalkostnader

Genom att involvera Lett-Tak redan i tidiga skeden kan man undvika oförutsedda kostnader och onödiga förseningar. ”Vi har en helhetsförståelse för hela processen. Vi kan identifiera potentiella utmaningar och riskfaktorer i ett tidigt skede och hantera dem innan de blir en större oro”, säger Gulbrandsen.

Takkomponenter från Lett-Tak
Ett komplett projektförlopp och takkomponenter från Lett-Tak ger låga totalkostnader.

”Vi strävar efter att bidra till en låg total kostnad i byggprojektet,” säger han vidare. ”Leverans och montering av taket ingår alltid i offerterna från Lett-Tak. På detta sätt undviker du arbete med samordning och förseningar till följd av detta.”

Takelementen kräver också minimal bärlast, vilket sparar material och byggtid från grund till tak. ”Detta är också en dröm för arkitekten,” berättar Gulbrandsen, ”eftersom det ger stor arkitektonisk frihet och möjligheter till optimal användning av interiört utrymme.”

För byggherren ger takelementens långa livslängd ett högt restvärde på byggnaden. Byggherren kan även glädja sig åt minimala uppvärmningskostnader för byggnaden på grund av det mycket låga U-värdet i takelementen.

Tätt tak på 1 dag

Specialiserade montörer monterar upp till 1200 m² tak per dag, vilket ger snabba framsteg, förutsägbar ekonomi och minskat KMA-ansvar. ”Våra montörer arbetar med Lett-Tak-element varje dag och är specialister på detta. Det säkerställer kvaliteten på arbetet, och inte minst går det snabbt,” förklarar Gulbrandsen.

Snabb montering gör det möjligt att snabbt påbörja inre arbeten och minimerar risken för fuktskador. Du uppnår en byggarbetsplats med noll fotavtryck eftersom montörerna städar upp och källsorterar avfallet.

Miljö- och energivänligt

Lett-Tak använder uteslutande hållbart producerade delkomponenter från erkända leverantörer vid tillverkningen av takelementen. ”Detta är viktigt för att få ett lågt CO2-avtryck,” förklarar Gulbrandsen. ”Elementen är också återanvändbara och återvinningsbara. Vi har faktiskt kunder som har återanvänt samma takelement på tre olika byggnader.”

Inom sin miljösatsning har Lett-Tak, tillsammans med Isola Solar och TGN Energy, också utvecklat E-TAK, ett miljövänligt system för nya byggnader som producerar, lagrar och bevarar energi på ett banbrytande effektivt sätt.

Vill du säkerställa framdriften i ditt byggprojekt? Kontakta oss!