Spenn

Spenn

Produksjon Lett-Tak

Spennvidde for takelementer refererer til avstanden mellom støttepunktene til taket. Det er viktig å velge riktig spennvidde for å sikre strukturell stabilitet og unngå deformasjon. Våre ingeniører hjelper deg med å finne den optimale takløsningen.

Spenn opp til 18 meter

Lett-Tak Classic kan leveres med fritt spenn på drøye 18 meter. Dette gir deg større fleksibilitet for innvendig utnyttelse av arealet, samtidig som behovet for søylepunkter og ekstra dragere elimineres. Dette fører til redusert byggetid og kostnader. Rask montering minimerer risikoen for fuktighet under byggeprosessen, og muliggjør tidlig oppstart av innvendige arbeider. Med Lett-Tak Classic får du både spennvidde og praktiske fordeler som øker effektiviteten og kvaliteten på prosjektet.

Vi hjelper deg å finne optimal løsning

Ta kontakt med oss i en tidlig fase for forprosjektering, så hjelper vi deg med å finne den optimale løsningen til bygget. Vår tekniske avdeling vil dimensjonere takelementet for deg, men nedenfor har vi presentert informasjon om de ulike elementtypene.

Orienterende spennvidde i meter

Bærekonstruksjon av varmeforsinket tynnprofil i stål, der nedre flens opptar strekkpåkjenninger i snittet.
Forutsetninger for tabellene:

 • For oppbygning av elementene henvises til SINTEF Certification side for våre tekniske godkjenninger
 • Elementtype angir profilhøyde [cm] / ståltykkelse [mm].
 • Limt forbindelse mellom stålprofil og trerekke.
 • Formfaktor for snølast 0,80, flatt tak.
 • Nedbøyning maks L/200.
 • Pålitelighetsklasse 2: Skoler, forretningsbygg, institusjonsbygg og kontorer
 • Klimaklasse 1: Oppvarmet bygg
 • Sk,0 = karakteristisk snølast på mark for kommunen (NS-EN 1991-1-3)
 • Himling, isolering, taktekking samt 0,1 kN/m² for armaturer etc. er inkludert.
 • Tabellene viser standard utforming av element med unntak av finertykkelsen, denne er som oftest 15 mm. Elementene kan ytterligere forsterkes.
 • Merk at dimensjonering for (oppadrettet) vindsug kan være dimensjonerende, spennvidden vil da være mindre fordi taket har lavere kapasitet og stivhet for oppadrettet last.

Tabeller spennvidde

Elementtype Sk,0  kN/m² 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
16 / 1,0 9,95 9,45 8,75 8,10 7,60 7,15 6,75 6,45 6,20 5,80
16 / 1,5 10,60 10,05 9,65 9,25 8,95 8,55 8,10 7,75 7,40 7,10
21 / 1,0 11,40 10,75 9,80 9,05 8,50 8,00 7,55 6,85 6,30 5,80
21 / 2,0 12,60 12,05 11,55 11,10 10,75 10,15 9,60 9,15 8,80 8,45
31 / 1,0 14,00 12,85 11,75 10,65 9,35 8,30 7,45 6,80 6,25 5,75
31 / 2,0 15,50 14,80 14,20 13,20 12,35 11,70 11,10 10,60 10,15 9,75
36 / 1,0 15,25 13,85 12,30 10,60 9,30 8,25 7,45 6,75 6,20 5,75
36 / 1,5 16,20 15,45 14,60 13,55 12,70 11,95 11,35 10,85 10,40 10,00
36 / 2,0 16,85 16,15 15,20 14,10 13,20 12,50 11,85 11,35 10,85 10,45
44 / 1,5 18,25 17,45 16,05 14,90 14,00 13,20 12,55 11,90 10,95 10,10
44 / 2,0 19,00 18,20 16,80 15,65 14,70 13,85 13,20 12,60 12,05 11,60

 

Lengder over ca. 15 m må vurderes spesielt, da andre hensyn enn bæreevne kan være begrensende.

Elementtype Sk,0  kN/m² 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
16 / 1,0 10,65 10,10 9,25 8,55 8,00 7,55 7,15 6,80 6,30 5,80
16 / 1,5 11,30 10,75 10,30 9,90 9,55 9,00 8,55 8,15 7,80 7,50
21 / 1,0 12,05 11,20 10,25 9,45 8,85 8,35 7,50 6,85 6,25 5,80
21 / 2,0 13,30 12,70 12,20 11,75 11,20 10,55 10,00 9,55 9,15 8,80
31 / 1,0 14,65 13,25 12,15 10,60 9,30 8,25 7,45 6,80 6,20 5,75
31 / 2,0 16,20 15,50 14,90 14,25 13,35 12,65 12,00 11,45 10,95 10,55
36 / 1,0 15,85 14,25 12,25 10,55 9,25 8,25 7,40 6,75 6,20 5,70
36 / 1,5 16,90 16,15 15,50 14,45 13,55 12,80 12,15 11,60 11,10 10,70
36 / 2,0 17,55 16,80 16,15 15,15 14,20 13,45 12,75 12,20 11,70 11,25
44 / 1,5 18,90 18,05 17,20 16,00 15,00 14,15 13,05 11,90 10,90 10,10
44 / 2,0 19,65 18,85 17,95 16,70 15,65 14,80 14,05 13,45 12,90 12,40

Elementtype Sk,0  kN/m² 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
16 / 1,0 10,65 10,10 9,25 8,55 8,00 7,55 7,15 6,80 6,30 5,80
16 / 1,5 11,30 10,75 10,30 9,90 9,55 9,00 8,55 8,15 7,80 7,50
21 / 1,0 12,05 11,20 10,25 9,45 8,85 8,35 7,50 6,85 6,25 5,80
21 / 2,0 13,30 12,70 12,20 11,75 11,20 10,55 10,00 9,55 9,15 8,80
31 / 1,0 14,65 13,25 12,15 10,60 9,30 8,25 7,45 6,80 6,20 5,75
31 / 2,0 16,20 15,50 14,90 14,25 13,35 12,65 12,00 11,45 10,95 10,55
36 / 1,0 15,85 14,25 12,25 10,55 9,25 8,25 7,40 6,75 6,20 5,70
36 / 1,5 16,90 16,15 15,50 14,45 13,55 12,80 12,15 11,60 11,10 10,70
36 / 2,0 17,55 16,80 16,15 15,15 14,20 13,45 12,75 12,20 11,70 11,25
44 / 1,5 18,90 18,05 17,20 16,00 15,00 14,15 13,05 11,90 10,90 10,10
44 / 2,0 19,65 18,85 17,95 16,70 15,65 14,80 14,05 13,45 12,90 12,40