Brannmotstand

Brannmotstand

Pålegging av brannisolasjon

Lett-Tak Classic kan leveres med brannmotstand opp til REI-90. Dette bidrar til å øke brannsikkerheten i bygningen, og gir økt beskyttelse for både mennesker og eiendom i tilfelle brann.

Brannmotstand etter behov

Lett-Tak Classic kan leveres i brannklassene REI15, REI30, REI60, REI 90 og REI120*.

*ved gjennomføring av mulig REI 120 må bestiller engasjere egen RIB for å se på en løsning.

Elementer med 30 mm himlingsisolasjon har en brannmotstand tilsvarende REI-30 i henhold til NS-EN 13501-2, mens elementer uten himlingsisolasjon har brannmotstand tilsvarende REI-15. Med himling av stålplater og 50 mm steinull har takelementene en brannmotstand tilsvarende REI-60. Elementer med 100 mm himlingsisolasjon har en brannmotstand tilsvarende REI-90. Verdiene gjelder for brann fra undersiden. 

Takelementet kan brukes på bygninger i brannklasse 1-3, under forutsetninger beskrevet i pkt 6.2 i Sintef Teknisk godkjenning. Se Lett-Tak SINTEF teknisk godkjenning TG2215.

Økt brannsikkerhet med høy REI-klassifisering

REI angir tidsperioden hvor et bygningskonstruksjon kan motstå brann uten å kollapse, opprettholde sin strukturelle integritet og begrense spredningen av varme og flammer til andre områder. Ved å velge taksystemer med høy REI-klasse kan du bidra til å øke brannsikkerheten i bygningen og gi økt beskyttelse for både mennesker og eiendom i tilfelle brann. Videre kan en høy REI-klassifisering bidra til å oppfylle strenge byggeforskrifter og sikkerhetsstandarder. Dette kan være spesielt viktig for bygninger med spesifikke krav til brannsikkerhet, for eksempel høyhus, offentlige bygninger eller industrielle fasiliteter.

Testet hos RISE Fire Resarch

Lett-Tak Classic er testet hos RISE Fire Research i Trondheim, tidligere Sintef Brannlab. Med bakgrunn i testene skreddersyr vi takelementer etter dine behov og krav. Ved å benytte oss av godkjente og testede kombinasjoner kan vi levere løsninger helt opp til REI-90 med ferdig himling. Dette betyr at taket kan motstå brann i 90 minutter uten å kollapse eller spre flammer og varme til andre områder. Elementene kan også kombineres med andre brannhemmende tiltak som for eksempel klargjort for nedsenket himling og gips.

Kontakt oss for mer informasjon om brannklasser og muligheter med Lett-Tak Classic.