Detaljtegninger

Detaljtegninger

Arkitekttegning fra Lett-Tak
PDF DWG
1111

Opplager på betongbjelke, fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1112

Tosidig opplager på betongbjelke, fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1113

Opplager på stålvinkel, fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1114

Randbetingelse av stål, L-stål på betongvegg, fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1115

Randbetingelse av stål, L-stål på betongvegg (UK), fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1116

Randbetingelse av betong, betongvegg (UK), fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1117

Randbetingelse av betong, betongbjelke (UK), fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1120

Opplager på betongbjelke, med takutstikk – full elem.-tykkelse, fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1121

Opplager på betongbjelke, med takutstikk – trerekker, fall 0° – ±2,5°

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong
1131

Overgang mellom elementer med ulike spennretninger

ISOLIST Fall 0°-2,5° Betong

Denne siden inneholder detaljtegninger som utvikler prinsippene for Teknisk Godkjenning 2215. Tegningene er tilpasset løsninger for enkeltprosjekter, men de er ikke en offisiell del av Teknisk Godkjenning 2215.