Čoarvemátta

Čoarvemátta skole

 Čoarvemátta

Samlokalisering av Samisk nasjonalteater og Samisk videregående skole. Den innovative designen, inspirert av samiske tradisjoner og naturen, skaper synergier mellom teater, skole, arkitektur og landskap.

Byggestart: 2021
Byggherre: Statsbygg
Byggentreprenør: Econor
Arkitekt og bildekilde: Snøhetta, 70°N arkitektur, Joar Nango

Det nye prosjektet for Sámi Nasjonalteater, Sámi videregående skole og Reindriftsskole i Kautokeino er et resultat av et samarbeid mellom 70°N arkitektur, Snøhetta, Joar Nango og Econor, Bygget er utviklet i partnerskap med Beaivváš Sámi Našunála Teáhter, Sami joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla og Statsbygg.

Prosjektet har fått anerkjennelse for å integrere visuelle symboler og tilrettelagte områder for samiske tradisjoner, og det har blitt omtalt som en nyskapende realisering av samisk kultur. Åpningen i 2024 vil markere et betydningsfullt skritt mot å skape en levende arena for utdanning og kulturell utfoldelse i samisk kontekst.

Se bilder fra montering av taket her: