Čoarvemátta

Čoarvemátta skole

 Čoarvemátta

Samlokalisering av Samiska Nationalteatern och Samiska gymnasiet. Den innovativa designen, inspirerad av samiska traditioner och natur, skapar synergier mellan teater, skola, arkitektur och landskap.

Byggstart: 2021
Beställare: Statsbygg
Byggentreprenör: Econor
Arkitekt och bildkälla: Snøhetta, 70°N arkitektur, Joar Nango

Det nya projektet för Samiska Nationalteatern, Samiska gymnasiet och Reindriftskolan i Kautokeino är resultatet av ett samarbete mellan 70°N arkitektur, Snøhetta, Joar Nango och Econor. Byggnaden har utvecklats i samarbete med Beaivváš Sámi Našunála Teáhter , Sami joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla och Statsbygg .

Projektet har fått ett erkännande för att integrera visuella symboler och förbereda områden för samiska traditioner, och det har kallats ett innovativt förverkligande av samisk kultur. Öppnandet 2024 kommer att markera ett betydande steg mot att skapa en levande arena för utbildning och kulturell utveckling i ett samiskt sammanhang.

Se bilder från monteringen av taket här: