Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Psykiatribygg, levert med høyeste brannkasse og høyeste sikkerhetsklasse.

Byggeår: 2022
Bruttoareal: 992 m2 tak
Byggherre: Diakonissehuset eiendomsstiftelse
Byggentreprenør: Consto Eide AS
Arkitekt: Petter Bogen Arkitektkontor AS
Bildekilde: bygg.no