Lovisenberg Diakonale Sjukhus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sjukhus

Psykiatriskt byggnad, levererad med högsta brandklass och högsta säkerhetsklass.

Byggår: 2022
Bruttoarea: 992 m2 tak
Byggherre: Diakonissehuset eiendomsstiftelse
Byggentreprenör: Consto Eide AS
Arkitekt: Petter Bogen Arkitektkontor AS
Bildkälla: bygg.no