Tu skole

Tu skole

Tu skole

Tu skule er et passivhus, prosjektert og ført opp etter Tek10. Det skulle være utvendig tak-
avvanning, dermed også skrå tak, som gir store høydeforskjeller på et bygg med denne størrelsen. Dette ble løst med dobbeltkrumme tak.

Skolen er utformet som en stjerne, der de ulike armene møtes i et åpent område for vestibyle, kantine og bibliotek. En av fløyene er senket med en halv etasje for å tilpasse seg det skrånende terrenget.

Byggestart: 2014
Bruttoareal: 5 000 m2
Byggherre: Klepp kommune
Byggentreprenør: Jærentreprenør
Arkitekt og bildekilde: Alliance arkitekter