Tu skole

Tu skole

Tu skole

Tu skole är ett passivhus, planerat och uppfört enligt Tek10-standarden. Det skulle finnas utvändig takavvattning, särskilt för snedtak, vilket ger stora höjdskillnader på en byggnad av denna storlek. Detta löstes med dubbelkrökta tak.

Skolan är utformad som en stjärna, där de olika armarna möts i en öppen yta för vestibul, matsal och bibliotek. En av flyglarna har sänkts med ett halvt golv för att anpassa sig till den sluttande terrängen.

Byggstart: 2014
Bruttoarea: 5 000 m2
Byggherre: Klepp kommun
Byggentreprenör: Jærentreprenør
Arkitekt och bildkälla: Alliance Arkitekter