Våler kirke

Våler kirke

Våler kirke

Våler kirke er bygget av lokale treslag fra Vålers egne skoger. Taket i hovedkonstruksjonen var det desidert mest utfordrende i prosjektet, men ble løst med Lett-Takelementer som takløsning på de skrå takflatene.

Byggestart: Oktober 2013
Byggherre: Våler kirkelige fellesråd
Byggentreprenør: Martin M. Bakken
Arkitekt: Sivilarkitekt Espen Surnevik
Bildekilde: Sivilarkitekt Espen Surnevik og fotograf Rasmus Norlander