Våler kyrka

Våler kirke

Våler kyrka

Våler kyrka är byggd av lokala träslag från Vålers egna skogar. Taket i huvudkonstruktionen var den i särklass mest utmanande delen av projektet, men löstes med Lett-Takelements som taklösning på de sluttande takytorna.

Byggår: Oktober 2013
Byggherre: Våler kirkelige fellesråd
Byggentreprenör: Martin M. Bakken
Arkitekt: Sivilarkitekt Espen Surnevik
Bildkälla: Sivilarkitekt Espen Surnevik og fotograf Rasmus Norlander