Takelementer med 18m spenn i hele Norden

Takelementer med 18 meter spenn : Lett-Tak Systemer

Takelementer med 18 meter spenn i hele Norden

Vi monterer ca. 1.200 kvadratmeter tak pr. dag. Våre takelementer monteres alltid av egne spesialiserte montører

OPPSTART/TILKOMST

Sikkerhetsrisikoen for montører ved Lett-Tak er generelt større ved montasje på byggeplass. Derfor er det utarbeidet spesielle sikkerhetsregler ved slik montasje. De mest åpenbare risikosituasjonene opptrer i forbindelse med fall fra høyere nivå, og klemfare ved heising og plassering av elementer med kran.

SIKKERHET

Bas er ansvarlig for at alle har satt seg inn i disse sikkerhetsrutinene. Ytterligere sikkerhetsbestemmelser som kreves av entreprenør/oppdragsgiver skal alltid informeres montører. Dette gjøres fortrinnsvis på SJA-møte om morgenen, før montasje. Innenfor sikkerhetsbestemmelsenes må den enkelte arbeider finne egne gode rutiner for den praktiske håndteringen av sikringsutstyret, slik at sikkerheten ivaretas, og arbeidet kan utføres effektivt. Lett-Tak har utarbeidet reaksjonmønster ved brudd på sikkerhetsbestemmelsene.

TAKETS KONSTRUKSJON

Lett-taket er bygget opp av flere statisk samvirkende materialer

• Optimalisering av materialvalget
• Tar hensyn til statiske og funksjonelle krav.
• Varmeforsinket tynnprofiler i stål, nedre flens som opptar strekkpåkjenninger i snittet.
• Øvre flens benyttes plate av kryssfiner, sammen med rekker i tre, fungerer som kuldebrobryter.

Takelementets overflate av finer danner et godt grunnlag for taktekkingen. Leveres med underlagspapp, eller Protan PVC takbelegg. Steinull-isolasjon legges i og mellom profilene og byggehøyden utnyttes maksimalt. Himlingen kan leveres ferdig med profilerte stålplater.