Vi lanserer Lett-Tak Wood

Vi lanserer Lett-Tak Wood

Lett-Tak Systemer lanserer i disse dager et nytt trebasert takelement, som er utviklet i samarbeid med Mätse. Takelementet gir et svært lavt CO₂-avtrykk, og har fått Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA).

Menneskehånd som håndhilser på en kvist

Tar tak i byggebransjens miljøutfordringer

Globalt står byggenæringen for 40 % av alt CO2-utslipp, 40 % av energiforbruket og 40 % av avfallet. Dette ønsker vi å gjøre noe med. I EU sin handlingsplan for sirkulærøkonomi estimeres det at ca. 80 % av et produkts miljøbelastning gjennom livsløpet avgjøres av hvordan det er designet. Med det nye takelementet, Lett-Tak Wood, vil vi gjøre det enklere å bygge miljøvennlig.

Stor reduksjon i CO2-avtrykk

Det nye takelementet gir ca. 24 kg CO₂ekv/m². Dette regnes å være nesten en tredjedel av avtrykket fra massivtredekke, en fjerdedel av avtrykket fra stålprofil, og en femtedel av avtrykket fra hulldekke betong.

Johan Aas i Lett-Tak

«Vi jobber svært bevisst med miljø, og er blant annet ISO 14001-sertifisert,» forteller Johan Aas, daglig leder i Lett-Tak Systemer AS.

«Vi velger leverandører som har minst like høye miljøambisjoner som oss, og benytter utelukkende bærekraftig produserte delkomponenter i vår produksjon.»


Har fått europeisk teknisk godkjenning

Lett-Tak Systemer har jobbet med utviklingen av Lett-Tak Wood i over 2 år. «Vi har en kultur på at alt vi gjør skal være ordentlig. Dette gjør at utvikling og testing tar tid, men så blir det også kvalitetssikret på alle måter,» smiler Aas.

Bedriften har egne spesialister med doktorgrad i statikk og bygningsfysikk til å utføre statiske beregninger og andre nødvendige analyser. For å kunne levere takelementet med ønskede statiske egenskaper, benyttes plater og bjelker i trematerialet Kerto® LVL. Dette er parallellfiner (laminated veneer lumber) med svært høy styrke og gode stivhetsegenskaper. «Trematerialet vi bruker er sterkere enn en tømmerstokk, og gjør at vi kan levere takelementet i lange spenn,» forklarer Aas.

«Vi har også gjennomført full-skala tester av elementene, og fått Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA) gjennom det finske test-instituttet Eurofins. Sertifiseringen er gjennomført i et utenlandsk institutt med tanke på det internasjonale potensialet vi ser i produktet».

Dokumenterte langtidseffekter i ulike temperatur- og klimasoner

Takelementet må tåle de belastninger, temperaturer og fukt som det nordiske klimaet byr på.

«Vi har gjennomført utallige klima-simuleringer for å analysere og dokumentere hvordan fukt og temperatur påvirker materialegenskapene over tid, og i ulike temperatur- og klimasoner», forteller Aas.


Demonterbart, gjenbrukbart, resirkulerbart og energivennlig

Det nye takelementet kan demonteres, remonteres og tilnærmet 100% resirkulerbart. «Lett-Tak Wood er laget for å vare lenger enn bygningen, og kan gjenbrukes som et komplett takelement», sier Aas. Han legger til at takelementet også bidrar til lavt energiforbruk på grunn av god isolering. «Det er også mulig å velge isolasjon av trefiber, for ytterligere optimalisering av CO₂-avtrykket».

Se takelementet her

Elementet her vist med Hunton trefiberisolasjon. Kan leveres med alle typer isolasjon. Klikk på linken under for å lese mer og se video om Lett-Tak Wood.

Har du spørsmål om Lett-Tak Wood?

Kontakt oss gjerne!