Vi lanserar Lett-Tak Wood

Vi lanserar Lett-Tak Wood

Lett-Tak Systemer lanserar för närvarande ett nytt takelement baserat på trä. Takelementet har ett mycket lågt CO₂-avtryck och har erhållit europeisk teknisk godkännande (ETA).

Menneskehånd som håndhilser på en kvist

Tar tag i byggbranschens miljöutmaningar

Globalt sätt står byggbranschen för 40 % av alla CO₂-utsläpp, 40 % av energiförbrukningen och 40 % av avfallet. Detta vill vi åtgärda. I EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi uppskattas det att cirka 80 % av en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel avgörs av hur den är designad. Med det nya takelementet, Lett-Tak Wood, kommer vi att göra det enklare att bygga miljövänligt.

Stor minskning av CO₂-avtrycket

Det nya takelementet ger cirka 24 kg CO₂-ekv/m². Detta anses vara nästan en tredjedel av avtrycket från massivt trägolv, en fjärdedel av avtrycket från stålprofiler och en femtedel av avtrycket från håldäck i betong.

Johan Aas i Lett-Tak

”Vi arbetar mycket medvetet med miljön och är bland annat ISO 14001-certifierade,” berättar Johan Aas, VD för Lett-Tak Systemer AS.

”Vi väljer leverantörer som har lika höga miljöambitioner som oss och använder uteslutande hållbart producerade delkomponenter i vår produktion.”


Har erhållit europeisk teknisk godkännande

Lett-Tak Systemer har arbetat med utvecklingen av Lett-Tak Wood i över 2 år. ”Vi har en kultur där allt vi gör ska vara ordentligt. Detta gör att utveckling och testning tar tid, men det säkerställs också kvalitet på alla sätt,” säger Aas med ett leende.

Företaget har egna specialister med doktorsexamen inom statik och byggnadsfysik för att utföra statiska beräkningar och andra nödvändiga analyser. För att kunna leverera takelementet med önskade statiska egenskaper används plattor och balkar av trämaterial Kerto® LVL. Detta är ett material med hög styrka och goda styvhetsegenskaper. ”Det trämaterial vi använder är starkare än en trästock och gör att vi kan leverera takelementet med långa spann,” förklarar Aas.

”Vi har också genomfört fullskaliga tester av elementen och erhållit europeisk teknisk godkännande (ETA) genom det finska testinstitutet Eurofins. Certifieringen har genomförts av ett utländskt institut med tanke på den internationella potentialen vi ser i produkten.”

Dokumenterade långtidseffekter i olika temperatur- och klimatzoner

Takelementet måste tåla belastningar, temperaturer och fuktighet som det nordiska klimatet innebär.

”Vi har genomfört otaliga klimatsimuleringar för att analysera och dokumentera hur fuktighet och temperatur påverkar materialegenskaperna över tid och i olika temperatur- och klimatzoner”, berättar Aas.

Återanvändbart, återvinningsbart och energieffektivt

Det nya takelementet är återanvändbart och nästan 100% återvinningsbart. ”Lett-Tak Wood är utformat för att vara hållbart längre än byggnaden och kan återanvändas som ett komplett takelement”, säger Aas. Han tillägger att takelementet även bidrar till låg energiförbrukning på grund av dess goda isolering. ”Det är också möjligt att välja isolering av träfiber för ytterligare optimering av CO₂-avtrycket.”

Skapar en miljöberäknare

Aas kan också berätta att de för närvarande utvecklar en miljöberäknare i samarbete med Bergfald, och den kommer att bli tillgänglig under våren. Med hjälp av miljöberäknaren blir det enkelt att beräkna klimatavtrycket från ”vagga till vagga”. ”Beräkningen av miljöpåverkan är ännu inte helt standardiserad, och vi vill bidra med ett verktyg som inkluderar allt, från trädet i skogen till vad som händer med takelementet om 50 år.”

Se takelementet her

Har du några frågor om Lett-Tak Wood?

Kontakta oss gärna!

Dennis Tejlin
Försäljningsansvarig Sverige
dennis@lett-tak.no
+46 764 01 0127