Om oss

Om oss

Lett-Tak Systemer levererar skräddarsydda och prefabricerade takelement för alla typer av byggnader. Våra taklösningar föredras speciellt när det ställs höga krav på byggtid, miljö och tekniska egenskaper.

Över 40 års erfarenhet av hela projektförloppet

Lett-Tak Systemer AS har sedan 1980 projekterat, producerat, levererat och monterat skräddarsydda och bärkraftiga takelement i Europa. Både produktion och huvudkontor ligger i Larvik, söder om Oslo i Norge.

Hos Lett-Tak finns en av Norges ledande fackmiljöer för tak och vi kan hjälpa dig i alla delar av ett projekt, från förprojektering till färdigmonterat tak. Vi har ca 130 anställda och omsatte 2022 ca 300 miljoner norska kronor.

Flyt genom hela projektet

Genom att ta ansvar från förprojektering till färdigmonterat tak säkerställer vi att ditt takprojekt går som planerat vad gäller tid, kostnader och resultat. Vi projekterar, producerar, levererar och monterar, så att du får ett bra flyt genom hela projektet.

Eftersom våra ingenjörer har detaljerad kunskap om alla aspekter av takkonstruktionen kan de ge råd om bästa tillvägagångssätt utifrån specifika behov och önskemål. På så sätt blir planeringsprocessen tidsbesparande – och byggnaden optimeras redan från början.

Mann fra Lett-Tak reparerer tak

Arkitektonisk frihet

Med särpräglade tekniska egenskaper kan komplexa lösningar förverkligas. Detta gör att du kan förverkliga stil och uttryck enligt dina önskemål. Låg vikt och långa spann möjliggör bättre utnyttjande av invändigt utrymme och hög isoleringsförmåga möjliggör en smalare design. Takelementen är miljövänliga, demonterbara, återanvändbara och återvinningsbara.

Hållbarhet och samhällsansvar

Vi arbetar väldigt medvetet med miljö, och är ISO 14001-certifierade. Vi samarbetar med leverantörer som har minst lika höga miljöambitioner som vi och använder uteslutande hållbart producerade delkomponenter i vår produktion. Våra taklösningar kan även levereras med mycket låga U-värden, vilket gör byggnaden resurssnål och energivänlig.

Mer än 85 % av vårt byggavfall återvinns och mängden avfall minskar för varje år, genom nära samarbete med våra råvaruleverantörer.. Vi är måna om att vi som ska bygga framtiden måste göra det så miljövänligt som möjligt.

Hånd som håndhilser på en kvist

Kontaktinformasjon

Lett-Tak Systemer AS
Hegdalveien 139
3261 Larvik

Mail: firmapost@lett-tak-no
Telefon: +47 33 13 28 00

Org.nr. 988 782 300