Om oss

Lett-Tak System är ett företag som konstruerar och installerar taksystem som är skräddarsydda enligt kundens önskemål i hela Norden.

 

Historia

Lett-Tak System grundades 1980 och leds sedan dess av administrativa direktören Rolf Døvle. Lett-Tak utsågs till årets företag i Larvik 1995 och årets industriföretag i Vestfold 1997. Fabriken finns i Larvik och har fem produktionslinjer men en årlig produktionskapacitet på 300 000 m2 tak. Företaget har rönt jämn framgång genom åren och har  hela tiden anställt mera personal på alla nivåer inom organisationen. Element från Lett-Tak produceras på beställning och skräddarsys utgående från varje byggnads speciella behov. Lett-Tak levereras både i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Island. Se våra referenser.

Lett-Tak systemets patent utvecklades av norrmannen Dr. Jens Fredrik Larssen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm under tiden 1970-75.


Miljö

Miljö- och energiklassificering av byggnader med Lett-Tak

Lett-Tak är en sammansatt produkt. Vi är medvetna om vårt ansvar för miljön och använder oss uteslutande av hållbart producerade delkomponeneter från erkända leverantörer. Sintefs Tekniska Godkännande som utfärdats åt Lett-Tak från den 1 januari 2010 dokumenterar att inga hälso- och miljöfarliga material som finns upptagna på BREEAM NOR checklista A20 förekommer hos oss. Lett-Tak har lågt U-värde. För närvarande har Lett-Tak ingen EPD eller miljöcertifiering. Klimatgasredovisning, Lett-Tak ser ut att vara gynnsamt. Lett-Tak finns registrerat i ProductXchange (tidigare cobuilder) där säkerthetsinformation om alla komponenter som används i våra takelement finns länkade till vår affärsprofil.

Leverantörer och miljöprofil

Protan  |  Isola  |  Rockwool  |  Ruukki  |  Sika  |  Akzo Nobel  |  Tommen Gram

Leverandører og sertifiseringer

Flera av våra leverantörer (Rockwool, Protan och Ruukki) har utarbetat en miljövarudeklaration, EPD [1] som dokumenterar miljömässiga förhållanden gällande sina produkter. Flera leverantörer (Rockwool, Protan, Ruukki och Sika) har också miljöcertifierade styrsystem som följer ISO – standarden, ISO 14001 [2]. Limproducenten Akzo Nobel Coatings AS har certifiering som Miljøfyrtårn [3]. Träleverantören Bergene Holm och leverantören av konstruktionsplywood  Metsaliitto Cooperative är båda PEFC-certifierade [4].

1) Mera information om EPD, se www.epd-norge.no
2) Mera information om ISO 14001- certifiering, se www.iso.org
3) Mera information om Miljøfyrtårn, se www.miljofyrtarn.no.
4) Mera information om PEFC, se www.pefc.org.
5) Mera information om ProductXchange, se productxchange.com/no/Norge

Klimatredovisning

En vägledande uppskattning av utsläpp av växthusgaser har utarbetats för element från Lett-Tak. Redovisningen baserar sig på material som används i elementen och beaktar inte utsläpp från egen produktion eller transport/montage.  Utsläppsvärdena är hämtade från Klimagassregnskap.no, leverantörers miljövarudeklarationer och från egna uppskattningar då exakta värden inte funnits att tillgå. Källor anges i uträkningen. Klimatredovisning (pdf).

Se klimatredovisning (pdf) för Åsveien Skolan i Trondheim, Norge.


Se vår projekt galleri