Rådgivning

Rådgivning

Salgs- og rådgivningsavdelingen på Lett-Tak

Vår försäljnings- och rådgivningsavdelning kan svara på dina frågor och bidra aktivt med förslag på lösningar för ditt byggprojekt.

Spara tid och kostnader med rådgivning innan byggprojektet startar

När du kontaktar sälj- och rådgivningsavdelningen innan byggprojektet startar kan vi aktivt bidra med förslag på lösningar som kan genomföras med Lett-Tak-element. Du får tillgång till expertis och vägledning från starten och kan dra nytta av vår kunskap och erfarenhet i planeringsfasen. Detta lägger grunden för en optimerad byggnation från starten av planeringsprocessen och gör att du slipper kostsamma och tidskrävande anpassningar senare i byggprocessen.

Simen Gulbrandsen kan bidra aktivt med förslag på lösningar

Kostnadseffektiv planering

Vi kan bedöma dina behov och specifikationer och ge dig rekommendationer som grundar sig på vår expertis. Det säkerställer att du får en lösning som motsvarar dina krav och förväntningar. Vi kan också hjälpa dig att bedöma kostnader och budget för ditt takprojekt och ge dig information om materialval, prisalternativ och eventuella kostnadsbesparande lösningar. Det bidrar till att säkerställa att projektet blir kostnadseffektivt och ligger inom de ekonomiska ramarna.

Tom Finstad, kalkyleleder Lett-Tak
Kalkylansvarig Tom Finstad hjälper dig med kostnadseffektiv planering

Nära samarbete med den tekniska avdelningen

Genom att föra ett nära samarbete mellan försäljnings- och rådgivningsavdelningen och vår tekniska avdelning skapar vi ett effektivt informationsutbyte och tar ett helhetsgrepp på projekten. Alla frågor, problem och förändringar kan hanteras smidigt och snabbt. Det säkerställer att projektet håller sig på rätt spår och att alla inblandade parter är välinformerade och samordnade.

Sälj- och rådgivningsavdelningen för ett nära samarbete med den tekniska avdelningen

Projektuppföljning

Vi följer ditt projekt under hela processen och är tillgängliga för att svara på frågor och ge support. Vi kan hålla dig informerad om framsteg, leveranstider och eventuella förändringar som inträffar. Det ger dig trygghet och säkerställer ett smidigt och problemfritt projektgenomförande.

Sälj- och rådgivningsavdelningen är en värdefull resurs för dig redan innan byggprojektet startar. Du kan dra nytta av vårt professionella perspektiv, vår expertis och vår vägledning för att säkerställa att ditt takprojekt planeras och genomförs på ett optimalt och effektivt sätt.

Har du frågor om hur vi kan hjälpa dig med nästa byggprojekt? Kontakta oss gärna!