Takkontroll före installationer

Takkontroll före installationer

Tre takarbeidere foran solceller på Lett-tak

Funderar du på solceller eller annan utrustning på taket? Då bör du göra en inledande takkontroll.

Noggrann bedömning av takets skick

Vid en takkontroll gör vi en noggrann bedömning av takets skick och underlag inför montering av solceller eller annan utrustning. Vi kontrollerar takets bärförmåga, inspekterar beläggningen och bedömer återstående livslängd före montering. Vi tar även hänsyn till takets fallriktning, val av infästning och generell lämplighet för montering av utrustningen.

Feste av solcellepaneler i tak
Lett-Taks takelement har en hård yta, vilket är idealiskt för montering av solceller eller annan utrustning

Lämplighetsbedömning

Vi kan bedöma och dokumentera lämpligheten för solceller i förhållande till byggnadens placering. Vi arbetar med ledande aktörer inom solcellsteknik ochenergilagring och energilagring och kan hjälpa dig att välja rätt utrustning.

Solceller på Lett-Tak

Gröna tak och blå tak

En grundlig takkontroll före montering av gröna tak (sedumtak) och blå tak (vattenuppsamlande tak) är av stor betydelse för att säkerställa en framgångsrik och hållbar installation. Gröna tak och blå tak har speciella krav och utmaningar när det gäller dränering, belastning och tekniska detaljer. En takkontroll bedömer takets skick, bärighet och takkonstruktionens förmåga att bära extra vikt och hantera vatten som samlas på taket.

En takkontroll identifierar eventuella skador eller svagheter som måste åtgärdas innan gröna eller blå tak monteras. Detta inkluderar en kontroll av att beklädnaden är intakt, att dräneringssystemet fungerar som det ska och att taket har tillräcklig kapacitet för att bära den extra belastning som gröna och blå tak medför.

Takkontrollen är också ett tillfälle att bedöma takets livslängd och nödvändiga underhållsarbeten. Att få en professionell bedömning av taket innan man lägger grönt eller blått tak ger en solid förutsättning för att uppnå ett funktionellt och hållbart resultat som bidrar till en bättre miljö och hållbarhet för byggnaden.

Tillståndsrapport

Rapporten som levereras är baserad på norsk standard NS3424 och ger en grundlig tillståndsrapport. Om det finns behov av att uppgradera taket före montering kan vi hjälpa till med detta.

Innan du monterar utrustning på taket är det viktigt att kontakta oss så att du och ditt projekt får de bästa förutsättningarna för en lyckad installation. Se fler tjänster inom takförvaltning här här.

Kontakta oss innan du monterar utrustning på taket så får du och ditt monteringsprojekt de bästa förutsättningarna för att lyckas.