Tilläggstjänster takförvaltning

Tilläggstjänster takförvaltning

Sikringsutstyr på tak

Lett-Tak erbjuder ytterligare tjänster som hjälper till att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet i alla aspekter av takprojektet.

Ljus- och rökluckor

Lett-Tak kan i samarbete med ledande aktörer inom ljus- och rökluckor erbjuda en effektiv lösning för att förbättra ljusförhållandena inne i byggnader och säkerställa trygg utrymning vid brand eller andra nödsituationer. Ljus- och rökluckor ger ökad naturlig belysning, vilket kan bidra till att minska behovet av artificiell belysning och energiförbrukning. Samtidigt utgör luckorna ett snabbt och säkert sätt för rök och värme att lämna byggnaden, vilket kan minska skadorna på fastigheten och öka säkerheten för användarna.

Rörmokare och takläggare

Vi har tillgång till duktiga rörmokare och takläggare som sköter olika typer av VVS-arbeten och takläggning. Oavsett om det är beslag, hängrännor, stuprör eller takläggning så utförs arbetet exakt och pålitligt.

Taktekker som reparerer tak

Säkerhetsutrustning och utbildning

Vi tar säkerheten på allvar och erbjuder säkerhetsutrustning och utbildning för dem som ska arbeta på taket. Säkerhetsutrustningen ger trygghet och skydd för dem som utför takarbeten och utbildningen säkerställer att användarna får nödvändig kompetens för att arbeta säkert på hög höjd. Utbildningen omfattar korrekt användning av säkerhetsutrustning, nödrutiner och riskhantering.

Arbeidere på tak i sikringsutstyr

Med våra tilläggstjänster kan du vara säker på att du får en helhetslösning för alla dina takbehov. Oavsett om det handlar om att förbättra ljusförhållandena, säkerställa trygg utrymning, utföra VVS-arbeten, takläggning eller sörja för säkert arbete på hög höjd, så finns vi här för att hjälpa dig.

Se fler tjänster inom takförvaltning här här.

Kontakta oss om du har frågor om tilläggstjänster inom takförvaltning.