Brandmotstånd

Brandmotstånd

Pålegging av brannisolasjon

Lett-Tak Classic kan levereras med brandmotstånd upp till REI-90. Det bidrar till att öka brandsäkerheten i byggnaden och ger ett ökat skydd för både människor och egendom vid brand.

Brandmotstånd efter behov

Lett-Tak Classic kan levereras i brandklasserna REI15, REI30, REI60, REI 90 och REI120*.

*vid genomförande av en eventuell REI 120 måste kunden anlita egen RIB för att titta på en lösning.

Element med 30 mm innertakisolering har ett brandmotstånd motsvarande REI-30 enligt NS-EN 13501-2, medan element utan innertakisolering har ett brandmotstånd motsvarande REI-15. Med innertak av stålplåtar och 50 mm stenull har takelementen en brandmotståndskraft motsvarande REI-60. Element med 100 mm takisolering har ett brandmotstånd motsvarande REI-90. Värdena gäller för brand från undersidan. 

Takelementet kan användas på byggnader i brandklass 1–3 enligt de villkor som beskrivs i avsnitt 6.2 i Sintefs tekniska godkännande. Se Lett-Tak SINTEF tekniskt godkännande TG2215.

Ökad brandsäkerhet med hög REI-klassning

REI anger den tidsperiod under vilken en byggnadskonstruktion kan motstå brand utan att kollapsa, bibehålla sin strukturella integritet och begränsa spridningen av värme och lågor till andra områden. Genom att välja taksystem med hög REI-klass kan du bidra till att öka brandsäkerheten i byggnaden och ge ett ökat skydd åt både människor och egendom vid brand. Dessutom kan en hög REI-klassificering bidra till att uppfylla strikta byggregler och säkerhetsstandarder. Detta kan vara särskilt viktigt för byggnader med specifika brandsäkerhetskrav, såsom höghus, offentliga byggnader eller industrianläggningar.

Testats hos RISE Fire Research

Lett-Tak Classic har testats hos RISE Fire Research i Trondheim, tidigare Sintef Fire Lab. Utifrån testerna skräddarsyr vi takelement efter dina behov och krav. Genom att använda godkända och testade kombinationer kan vi leverera lösningar upp till REI-90 med färdiga undertak. Detta betyder att taket tål eld i 90 minuter utan att rasa eller sprida lågor och värme till andra ytor. Elementen kan även kombineras med andra brandförebyggande åtgärder såsom förberedelser för nedsänkt innertak och gips.

Kontakta oss för mer information om brandklasser och möjligheter med Lett-Tak Classic.