Solceller

Solceller

Genom att installera solceller på taket kan du uppnå energikostnadsbesparingar, stärka byggnadens miljöprofil och öka fastighetens värde.

Kan vara en lönsam investering

Att installera solceller på taket ger dig möjlighet att generera din egen förnybara energi. Genom att utnyttja solenergi kan byggnaden minska beroendet av konventionella energikällor och därmed sänka energikostnaderna på lång sikt. Solcellsanläggningen kan hjälpa till att täcka byggnadens energibehov och i vissa fall kan överskottet även matas in i elnätet, vilket kan resultera i ekonomisk kompensation.

E-TAK är en sådan lösning. Detta smarta energisystem gör den nya byggnaden mycket energieffektiv, säkerställer en optimal elproduktion under hela året, beräknar optimal användning och lagring av energi och gör att du kan sälja överskottet till bästa pris.

Idealiskt för montering av solceller

Lett-Taks takelement har en hård yta och är idealiska för montering av alla typer av solcellsstativ och andra installationer utan kompromisser med isolering, täthet, folie eller beklädnad. Vi kan också hjälpa till med bedömning och dokumentation av lämplighet för solceller i förhållande till byggnadens läge.

Stärker byggnadens miljöprofil

Att investera i solceller på taket kan förbättra byggnadens miljöprofil. Solenergi är en ren och förnybar energikälla som minskar utsläppen av växthusgaser som är kopplade till konventionell elproduktion. Detta kan bidra till att uppnå hållbarhetsmål och ge byggnaden ett grönt och miljövänligt anseende.

Ökar värdet på byggnaden

Förutom energibesparingar och miljöfördelar kan solcellsanläggningar öka fastighetens värde och attraktionsfaktor. Byggnader med solceller är ofta mer attraktiva för potentiella hyresgäster eller köpare som är intresserade av hållbara och energieffektiva lösningar.

Att installera solceller på taket ger fördelar som minskade energikostnader, miljövinster och ökat fastighetsvärde. Har du frågor om solceller på taket? Kontakta oss för mer information.