Takforvaltning i vintermånedene

Takforvaltning i vintermånedene

Vintermånedene bringer med seg utfordringer for byggene våre. Denne perioden kan være spesielt utfordrende for bygg med flate tak i områder med kaldt klima og mye snø. Morten Øien, service- og ettermarkedsansvarlig i Lett-Tak Systemer, deler innsikt om hvorfor takforvaltning er avgjørende allerede i januar, og hvordan proaktiv tilnærming kan forhindre kostbare skader.

Snø på tak, og is rundt et sluk

Kostandsbesparelse med forebyggende tiltak

«Proaktiv takforvaltning er nøkkelen til å bevare takets funksjonalitet,» forklarer Øien, og understreker viktigheten av å tenke på taket før skader faktisk oppstår. Tidlige tiltak er avgjørende for å unngå kostbare konsekvenser av snø, isdannelse og smeltevann. Dette inkluderer regelmessig fjerning av snø, årlige kontroller og tilstandsrapporter.

«Tyngden av snø kan påvirke taket, og det er viktig å fjerne snø tidlig for å unngå skader når den smelter. Gradvis smelting av snø blir til vann som kan renne inn, og om dette fryser til is, sprenger det i skjøter, noe som er ødeleggende for beslag, gjennomføringer og taktekking. Vi anbefaler også å klargjøre sluk for avrenning og sørge for at det ikke oppstår isdannelser rundt installasjoner. Forebyggende tiltak som årlige kontroller og dokumentert tilstandsvurdering før vinteren, spiller en avgjørende rolle,» legger Øien til.

Skadebegrensning sørger for kontinuerlig drift

På næringsbygg og offentlige bygg, som er ofte pulsårene i samfunnet, kan uventede takproblemer kan føre til avbrudd i virksomheten eller tjenesteleveranser. Ved å være proaktiv kan du identifisere potensielle problemer tidlig og være trygg på at du kan opprettholde den kontinuerlige driften i bygningene.

Service på Lett-Tak

Han gir noen tips og råd om hva du burde tenke på for å ivareta taket i vinterhalvåret og forberede det til snøsmelting på våren:

Takarbeider måker snø fra tak

Snørydding

Overdreven snømengde kan føre til belastning på taket. Det er viktig å fjerne snø regelmessig, spesielt hvis det bygger seg opp over tid. Bruk en snøskuffe eller annet egnet utstyr for å fjerne snøen. Unngå å bruke spader eller redskaper som kan skade taktekkingen.

Isdannelse

Is kan dannes på flate tak, spesielt langs takrenner og nedløpsrør, samt rundt sluk. Dette kan føre til vanninntrenging på grunn av deformering av tekking når isen smelter. Sørg for at dreneringssystemet fungerer som det skal, og fjern isdammer forsiktig hvis de dannes.

Taklekkasjer

Inspeksjoner jevnlig for å oppdage eventuelle lekkasjer eller skader på takmembranen. Lett-Tak tilbyr årlig ettersynsavtale for alle typer flate tak. Rask reparasjon av mindre lekkasjer kan forhindre større skader over tid, og dette er det mest økonomiske tiltaket man kan utføre på tak generelt.

Service på Lett-tak

Takdrenering

Kontroller at takets dreneringssystem fungerer effektivt. Dette bidrar til å forhindre stående vann og isdannelse.

Sjekk av skjøter på tak

Inspeksjoner etter kraftige snøfall eller hardt vær

Etter ekstreme værhendelser, som kraftige snøfall eller hardt vær, er det viktig å inspisere taket for eventuelle skader. Tunge og harde belastninger kan skade takmaterialet og takkonstruksjonen.

Isolering

God isolasjon kan bidra til å forhindre varmetap og redusere risikoen for isdannelse. Sørg for at isolasjonen er intakt og av tilstrekkelig tykkelse.

Behjelpelig med snømåking og kunnskap

Service- og ettermarkedsavdelingen på Lett-Tak kan være behjelpelig med å måke bort snø dersom du skulle ha behov for hjelp til dette. «Vi tar også gjerne med byggansvarlig med på inspeksjon», forteller Øien, «da kan vi fortelle dem om hva de kan se etter selv».

Reparatør fra Lett-Tak fjerner snø på et tak

Droner og termografikameraer finner varmelekkasjer i taket

Identifisering og dokumentasjon av varmelekkasjer i taket er enkelt med bruk av moderne teknologi som droner og termografikameraer. Lett-Tak samarbeider med Inotek, som kartlegger og termograferer byggets klimaskjermer ved hjelp av drone, og identifiserer avvik og lekkasjer som påvirker energiforbruket og takets tilstand. Øien forklarer at disse verktøyene hjelper med å identifisere potensielle problemer mer effektivt, og gir et solid grunnlag for å gjennomføre nødvendige tiltak. «Vi ser raskt om taket har nok isolasjonsevne, og om det er luftlekkasjer noe sted.»

Drone over Lett-Tak
Termografi av tak

Klimaendringer fordrer økende fokus på takforvaltning

Klimaendringer forsterker behovet for takforvaltning. Øien påpeker viktigheten av å tilpasse seg mer ekstreme værhendelser for å opprettholde bygningssikkerheten. «Årlige ettersynsavtaler og proaktivt vedlikehold er nøkkelen til å bevare takets funksjonalitet i et stadig skiftende klima», sier han og legger til at FDV-kravene om årlige ettersyn er en retningslinje som må følges for å sikre tilstrekkelig vedlikehold.

Vedlikehold taket for å unngå dyre skader

Avslutningsvis understreker Øien viktigheten av å være bevisst på takets tilstand og å tenke på forebyggende tiltak før skader oppstår. «Får du lekkasjer og ikke gjør noe med det – ja, da får du problemer! En investering i takforvaltning er en investering i bygningssikkerhet og kostnadsbesparelse på lang sikt.»

Får du lekkasjer og ikke gjør noe med det – ja, da får du problemer!

– Morten Øien, service- og ettermarkedsansvarlig i Lett-Tak
Reparatør løfter på en takplate full av vann

Lett-Tak Systemer kan hjelpe deg med å identifisere mulige problemer og utføre nødvendige reparasjoner og vedlikehold. Dette vil bidra til å opprettholde takets funksjon og unngå mulige skader i løpet av vinterhalvåret.

En ettersynsavtale med Lett-Tak Systemer vil i de fleste tilfeller være økonomisk gevinst over tid, og du kan alltid være trygg på at taket ditt holder sin tiltenkte funksjon. Som byggdrifter, vaktmester, eier eller bruker av et bygg, kan du dokumentere for godt vedlikehold. Ønsker du en enkel tilstandsvurdering utfører vi gjerne dette. Alle kontroller dokumenteres med en tilstandsrapport bygget på NS3424.

Kontakt oss i dag for en prat om sjekk og vedlikehold av tak!