Takförvaltning under vintermånaderna

Takförvaltning under vintermånaderna

Vintermånaderna medför utmaningar för våra byggnader, särskilt för de med platta tak i kalla klimatzoner med mycket snö. Morten Øien, ansvarig för service och eftermarknad på Lett-Tak Systemer, delar insikter om varför takförvaltning är avgörande redan i januari och hur en proaktiv strategi kan förhindra kostsamma skador.

Snø på tak, og is rundt et sluk


Kostnadsbesparing med förebyggande åtgärder

”Proaktiv takförvaltning är nyckeln för att bevara takets funktionalitet,” förklarar Øien och betonar vikten av att tänka på taket innan skador faktiskt uppstår. Tidiga åtgärder är avgörande för att undvika kostsamma konsekvenser av snö, isbildning och smältvatten. Detta inkluderar regelbunden borttagning av snö, årliga kontroller och tillståndsrapporter.

”Snöns tyngd kan påverka taket, och det är viktigt att ta bort snön i tid för att undvika skador när den smälter. Gradvis smältning av snö blir till vatten som kan rinna in, och om detta fryser till is, spränger det fogar, vilket är förödande för beslag, genomföringar och takläggning. Vi rekommenderar också att rensa avloppet och se till att det inte bildas is runt installationerna. Förebyggande åtgärder som årliga kontroller och dokumenterad bedömning av tillståndet före vintern spelar en avgörande roll,” tillägger Øien.


Skadebegränsning säkerställer kontinuerlig drift

På företagsbyggnader och offentliga byggnader, som ofta utgör samhällets pulsådror, kan oväntade takproblem leda till avbrott i verksamheten eller tjänsteleveranser. Genom att vara proaktiv kan du identifiera potentiella problem tidigt och vara trygg på att du kan upprätthålla den kontinuerliga driften i byggnaderna.

Service på Lett-Tak

Han ger några tips och råd om vad du bör tänka på för att ta hand om taket under vinterhalvåret och förbereda det för snösmältning på våren:

Takarbeider måker snø fra tak

Snöröjning

Överdriven mängd snö kan leda till belastning på taket. Det är viktigt att regelbundet avlägsna snö, särskilt om det byggs upp över tid. Använd en snöskyffel eller annan lämplig utrustning för att ta bort snön. Undvik att använda spadar eller verktyg som kan skada takbeklädnaden.

Isbildning

Is kan bildas på platta tak, särskilt längs takrännor och stuprör, samt runt avlopp. Detta kan leda till vatteninträngning på grund av deformering av tätskiktet när isen smälter. Se till att avrinningssystemet fungerar som det ska och ta försiktigt bort isdammarna om de bildas.

Takläckage

Regelbundna inspektioner för att upptäcka eventuella läckage eller skador på takmembranet. Lett-Tak erbjuder årliga serviceavtal för alla typer av platta tak. Snabb reparation av mindre läckage kan förhindra större skador över tid, och detta är den mest ekonomiska åtgärden som kan vidtas för tak generellt sett.

Service på Lett-tak

Takdränering

Kontrollera att takets dräneringssystem fungerar effektivt. Detta bidrar till att förhindra stillastående vatten och isbildning.

Sjekk av skjøter på tak

Inspektioner efter kraftiga snöfall eller hårt väder

Efter extrema väderhändelser, som kraftiga snöfall eller hårt väder, är det viktigt att inspektera taket för eventuella skador. Tunga och hårda belastningar kan skada takmaterialet och takkonstruktionen.

Isolering

Bra isolering kan bidra till att förhindra värmeförlust och minska risken för isbildning. Se till att isoleringen är intakt och av tillräcklig tjocklek.

Behjälplig med snöröjning och kunskap

Service- och eftermarknadsavdelningen på Lett-Tak kan vara behjälplig med att skotta bort snö om du skulle behöva hjälp med detta. ”Vi tar också gärna med byggansvarig på inspektion”, berättar Øien, ”då kan vi berätta för dem vad de kan leta efter själva”.

Reparatør fra Lett-Tak fjerner snø på et tak

Droner och termografikameror upptäcker värmeläckage

Identifiering och dokumentation av värmeläckage i taket är enkelt med användning av modern teknologi som drönare och termografikameror. Lett-Tak samarbetar med Inotek, som kartlägger och termograferar byggnadens klimatskal med hjälp av drönare, och identifierar avvikelser och läckor som påverkar energiförbrukningen och takets skick. Øien förklarar att dessa verktyg hjälper till att identifiera potentiella problem mer effektivt och ger en stabil grund för att vidta nödvändiga åtgärder. ”Vi ser snabbt om taket har tillräcklig isolationsförmåga och om det finns luftläckage någonstans.”

Drone over Lett-Tak
Termografi av tak

Klimatförändringar kräver ökad fokus på takförvaltning

Klimatförändringar förstärker behovet av takförvaltning. Øien betonar vikten av att anpassa sig till mer extrema väderhändelser för att upprätthålla byggnadssäkerheten. ”Årliga serviceavtal och proaktivt underhåll är nyckeln för att bevara takets funktionalitet i ett ständigt föränderligt klimat,” säger han och tillägger att kraven på förvaltning, drift och vedlikehold (FDV) för årliga inspektioner är en riktlinje som måste följas för att säkerställa tillräckligt underhåll.


Underhåll taket för att undvika kostsamma skador

Avslutningsvis understryker Øien vikten av att vara medveten om takets skick och att tänka på förebyggande åtgärder innan skador uppstår. ”Får du läckage och inte åtgärdar det – ja, då får du problem! En investering i takförvaltning är en investering i byggnadssäkerhet och långsiktig kostnadsbesparing.”

Får du läckage och inte åtgärdar det – ja, då får du problem!

– Morten Øien, service- och eftermarknadsansvarig på Lett-Tak
Reparatør løfter på en takplate full av vann


Lett-Tak Systemer kan hjälpa dig att identifiera möjliga problem och utföra nödvändiga reparationer och underhåll. Detta kommer att bidra till att upprätthålla takets funktion och undvika möjliga skador under vinterhalvåret.

Ett serviceavtal med Lett-Tak Systemer kommer i de flesta fall vara en ekonomisk vinst över tid, och du kan alltid vara trygg i vetskapen om att ditt tak behåller sin avsedda funktion. Som fastighetsförvaltare, vaktmästare, ägare eller användare av en byggnad kan du dokumentera för god skötsel. Om du önskar en enkel bedömning utför vi gärna detta. Alla kontroller dokumenteras med en tillståndsrapport baserad på NS3424.