Årligt serviceavtal

Årligt serviceavtal

Ett årligt serviceavtal ger fastighetsägare och fastighetsförvaltare en säker lösning för underhåll och uppföljning av taket under hela dess livstid.

Vad får du med ett årligt serviceavtal?

Vid en servicekontroll genomför vi en besiktning där vi kontrollerar takets kvalitet med fuktmätning, samt gör en visuell kontroll av hela taket. Vi kan utföra besiktningar av tak med personal och drönare och vi levererar en tillståndsrapport som bygger på NS3424. Detta är ett värdepapper som kan läggas fram vid eventuella skador eller läckor och som anmäls till försäkringsbolag eller husägare. Mindre skador repareras under besiktningen.

To menn reparerer tak

Vad kontrolleras?

 • Avlopp och rännor
 • Genomföringar
 • Taklister
 • Ytbesiktning, besiktning av fogar med skanning
 • Skador på beklädnad
 • Termiska läckor och energiläckor
 • Säkerhetsutrustning
 • Fukt

Vad får du?

 • Ökad livslängd för taket och högre värde på byggnaden
 • Reparation av mindre skador innan de utvecklas
 • Trygghet och lägre kostnader över tid
 • Förutsägbar driftsekonomi
 • Tillståndsrapport som bygger på Norsk Standards utgåva NS3424
 • Dokumentation med bilder

Bevarar takets funktion över tid

Takförvaltning via ett årligt serviceavtal med Lett-Tak gör att du regelbundet får besiktning, underhåll och eventuella reparationer av taket. Detta bidrar till att förlänga takets livslängd och bibehålla dess funktion, vattentäthet och termiska egenskaper.

Servicearbeider på tak

Sänker kostnaderna med ett serviceavtal

Genom regelbunden takservice kan vi upptäcka och hantera potentiella problem eller skador på taket i ett tidigt skede, vilket bidrar till att förebygga och förhindra att de utvecklas till mer omfattande och kostsamma problem i framtiden.

Service på Lett-Tak

Takservice med hög kompetens

Takförvaltning från Lett-Tak utförs av kompetenta medarbetare med kunskap om Lett-Tak-systemet och erfarenhet av takunderhåll. Vi har tillgång till rätt utrustning och material för att effektivt utföra nödvändiga åtgärder och säkerställa optimal funktion och prestanda för taket.

Detta ger trygghet och säkerhet för byggnadsägare och fastighetsförvaltare genom att takets funktion bibehålls och en lång livslängd för taket säkerställs. Det bidrar också till att sänka kostnaderna för oväntade reparationer och förbättrar byggnadens energieffektivitet.

Se fler tjänster inom takförvaltning här här.

Kontakta oss om du har frågor om det årliga serviceavtalet eller andra tjänster inom takförvaltning.