Återanvändning och återvinning

Återanvändning och återvinning

Lett-Tak demontering

Lett-Tak Classic och Lett-Tak Wood kan demonteras och återanvändas samt är nästan 100 % återvinningsbara. Vi assisterar dig i processerna.

Taklösningarna är utvecklade med miljön i åtanke

Lett-Tak Classic och Lett-Tak Wood är utvecklade med miljöhänsyn som grundläggande princip genom hela värdekedjan. Elementen är designade och producerade enligt projekt-specifika krav från kunden, och konstruerade för att vara demonterbara, återanvändbara och nästan 100 % återvinningsbara. Lett-Tak Systemer kan assistera byggherren i återanvändnings- och återvinningsprocesserna.

Lett-Tak-demontering

Återanvändning (demontera och remontera)

Elementen är helt demonterbara (uppdelning av de olika insatsfaktorerna i elementet). Vid önskan om återanvändning kan detta realiseras så länge elementen uppfyller de tekniska kraven för den nya byggnaden. Vissa avvikelser och behov av förbättringar/förstärkningar kan uppstå och hanteras individuellt. Lett-Tak Systemer rekommenderar att denna process utförs av våra experter för att säkerställa korrekt hantering av taket samt bevarande av dess avsedda funktion och tekniska krav.

Lett-Tak-demontering

Återvinning

Lett-Tak Systemer kan assistera dig genom hela återvinningsprocessen. Vi har den nödvändiga kompetensen för att säkerställa korrekt hantering av denna process och är dedikerade till att hjälpa dig för att säkerställa att materialen återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontakta vår Service- och eftermarknadsavdelning för mer information och priser. Vi är här för att stödja dig i att göra hållbara val genom hela byggnadens livslängd.