Tillståndsrapport

Tillståndsrapport

En tillståndsrapport för taket ger värdefull information, möjliggör effektiv takförvaltning och bidrar till att minska risken för oväntade skador och kostnader.

Identifierar skador innan de blir kostsamma

Tillståndsrapporten ger en detaljerad översikt över takets skick, inklusive eventuella skador eller tecken på slitage. Detta gör det möjligt att identifiera och åtgärda problem tidigt, innan de förvärras och leder till kostsamma reparationer eller byte av tak.

Förenklar budgetplaneringen

Med en tillståndsrapport får du en tydlig överblick över nödvändiga underhålls- och reparationsarbeten på taket. Detta ger dig möjlighet att planera budgetmässigt för sådana åtgärder, så att de kan genomföras på ett effektivt sätt både när det gäller arbete och kostnader. Rapporten utgör ett underlag för en långsiktig takförvaltningsstrategi och kan användas som referens och vägledning för planering av rutinmässigt underhåll, inspektioner och övervakning av taket över tid.

Betydelse för fastighetsvärde och försäkringsskydd

En tillståndsrapport för taket kan vara ett viktigt dokument vid fastighetsvärderingar och för försäkringsändamål. Den ger en objektiv bedömning av takets skick, vilket kan vara avgörande för försäkringsskyddet och för fastställande av fastighetens värde.

Vad kontrolleras i tillståndsrapporten?

När du beställer en tillståndsrapport gör vi en besiktning där vi kvalitetskontrollerar taket med fuktmätning, samt gör en visuell kontroll av hela taket. Vi kan utföra besiktningar av tak med personal och drönare och vi levererar en tillståndsrapport som bygger på NS3424. Detta är ett värdeppaper som kan läggas fram vid eventuella skador eller läckor och som anmäls till försäkringsbolag eller husägare. Mindre skador repareras under besiktningen.

Vi kontrollerar samma sak som vid ett serviceavtal:

  • Avlopp och rännor
  • Genomföringar
  • Taklister
  • Ytbesiktning, besiktning av fogar med skanning
  • Skador på beklädnad
  • Termiska läckor och energiläckor
  • Säkerhetsutrustning
  • Fukt

Skapar trygghet

Genom att ha en uppdaterad tillståndsrapport på taket har du ökat säkerheten och tryggheten för att taket bibehåller sin funktion. Du får insikt i takets skick och potentiella risker och kan vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en säker byggnadsstruktur.

Se fler tjänster inom takförvaltning här här.

Kontakta oss gärna om du har frågor om tillståndsrapporter eller andra tjänster inom takförvaltning.