Lett-Tak Systemer AS

Lett-Taks fabrikk og hovedkontor ligger i Larvik, sør for Oslo. En strategisk posisjon for raske, økonomiske og effektive forbindelser til våre markeder i Norden.


Unike takelementer

Alt begynte på 1970-tallet. Det var da Dr. Jens Fredrik Larssen på KTH i Stockholm utviklet patentet som Lett-Taks unike takelement i dag bygger på. Det vil si at en del av den bærende delen av konstruksjonen er i stål og ikke i organisk materiale – som er tilfellet hos de fleste andre
leverandører av tette takkonstruksjoner.

Samspillet mellom bærende stål og den øvre delen av takelementet i tre, er selve styrken og konkurransefortrinnet til Lett-Tak sammenlignet med andre takleverandører. Våre takkonstruksjoner har blitt testet langs den mest klimamessig krevende, bebygde kysten i verden – den norske.

De bærende profilene i stål produseres av RUUKKI i Malmö. Et selskap som har vært Lett-Taks samarbeidspartner siden begynnelsen av 1980. Lett-Taks fabrikk og hovedkontor ligger i Larvik, sør for Oslo. En strategisk posisjon for raske, økonomiske og effektive forbindelser til våre markeder i Norden.

Taksystemer siden 1980

Lett-Tak Systemer AS ble etablert i 1980, og har vært ledet av daglig leder Rolf Døvle siden oppstart. Lett-Tak ble kåret til årets Larvikbedrift i 1995, og årets industribedrift i Vestfold i 1997. Fabrikken ligger i Larvik, og har fem produksjonslinjer med en produksjonskapasitet på ca 300 000 m² tak i året.

Firmaet har hatt en jevn framgang i alle år, med stadig nye ansatte i alle ledd. Lett-Tak-elementene produseres på bestilling, og skreddersys til hvert enkelt bygg. Lett-Tak leveres til både inn- og utland. Eksempelvis kan nevnes Sverige, Danmark, Tyskland og Island. Se våre referanseprosjekter.