Spann

Spann

Lett-Tak Classic kan levereras med ett fritt spann på drygt 18 meter. Spännvidd för takelement avser avståndet mellan takets stödpunkter. Det är viktigt att välja rätt spännvidd för att säkerställa strukturell stabilitet och undvika deformation. Våra ingenjörer hjälper dig att hitta den optimala taklösningen.

Spann upp till 18 meter

Lett-Tak Classic kan levereras med ett fritt spann på drygt 18 meter. Detta ger dig större flexibilitet för utnyttjande av den invändiga ytan, samtidigt som behovet av pelarpunkter och extra balkar elimineras. Detta leder till minskad byggtid och minskade kostnader. Snabb montering minimerar risken för fukt under byggprocessen och möjliggör tidig start av invändiga arbeten. Med Lett-Tak Classic får du både spännvidd och praktiska fördelar som ökar effektiviteten och kvaliteten i projektet.

Vi hjälper dig att hitta den optimala lösningen

Ta kontakt med oss i ett tidigt skede för förprojektering så hjälper vi dig att hitta den optimala lösningen för byggnaden. Vår tekniska avdelning dimensionerar takelementet åt dig, men nedan visar vi information om de olika elementtyperna.

Indikativ spännvidd i meter

Stödkonstruktion av varmförzinkad tunnprofil i stål, där nedre fläns tar upp dragpåkänningar i snittet.
Förutsättningar för tabellerna:

 • För elementens struktur, se sidan SINTEF Certification för våra tekniska godkännanden
 • Elementtyp anger profilhöjd [cm]/ståltjocklek [mm]
 • Limförband mellan stålprofil och träregel
 • Formfaktor för snölast 0,80, platt tak
 • Nedböjning max L/200
 • Tillförlitlighetsklass 2: Skolor, kommersiella byggnader, institutionsbyggnader och kontor
 • Klimatklass 1: Uppvärmd byggnad
 • Sk,0 = karakteristisk snölast på land för kommunen (NS-EN 1991-1-3)
 • Innertak, isolering, beklädnad och 0,1 kN/m² för armaturer m.m. ingår
 • Tabellerna visar elementets standardutförande med undantag för fanertjockleken som vanligtvis är 15 mm. Elementen kan förstärkas ytterligare
 • Observera att dimensionering för (uppåtriktat) vindsug kan vara dimensionerande, spännvidden blir då mindre eftersom taket har lägre kapacitet och styvhet för uppåtriktade laster

Tabeller spennvidde

Elementtype Sk,0  kN/m² 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
16 / 1,0 9,95 9,45 8,75 8,10 7,60 7,15 6,75 6,45 6,20 5,80
16 / 1,5 10,60 10,05 9,65 9,25 8,95 8,55 8,10 7,75 7,40 7,10
21 / 1,0 11,40 10,75 9,80 9,05 8,50 8,00 7,55 6,85 6,30 5,80
21 / 2,0 12,60 12,05 11,55 11,10 10,75 10,15 9,60 9,15 8,80 8,45
31 / 1,0 14,00 12,85 11,75 10,65 9,35 8,30 7,45 6,80 6,25 5,75
31 / 2,0 15,50 14,80 14,20 13,20 12,35 11,70 11,10 10,60 10,15 9,75
36 / 1,0 15,25 13,85 12,30 10,60 9,30 8,25 7,45 6,75 6,20 5,75
36 / 1,5 16,20 15,45 14,60 13,55 12,70 11,95 11,35 10,85 10,40 10,00
36 / 2,0 16,85 16,15 15,20 14,10 13,20 12,50 11,85 11,35 10,85 10,45
44 / 1,5 18,25 17,45 16,05 14,90 14,00 13,20 12,55 11,90 10,95 10,10
44 / 2,0 19,00 18,20 16,80 15,65 14,70 13,85 13,20 12,60 12,05 11,60

 

For lengder over ca 15 m må det gjøres en spesiell vurdering fordi andre hensyn enn bæreevne kan være begrensende.

Elementtype Sk,0  kN/m² 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
16 / 1,0 10,65 10,10 9,25 8,55 8,00 7,55 7,15 6,80 6,30 5,80
16 / 1,5 11,30 10,75 10,30 9,90 9,55 9,00 8,55 8,15 7,80 7,50
21 / 1,0 12,05 11,20 10,25 9,45 8,85 8,35 7,50 6,85 6,25 5,80
21 / 2,0 13,30 12,70 12,20 11,75 11,20 10,55 10,00 9,55 9,15 8,80
31 / 1,0 14,65 13,25 12,15 10,60 9,30 8,25 7,45 6,80 6,20 5,75
31 / 2,0 16,20 15,50 14,90 14,25 13,35 12,65 12,00 11,45 10,95 10,55
36 / 1,0 15,85 14,25 12,25 10,55 9,25 8,25 7,40 6,75 6,20 5,70
36 / 1,5 16,90 16,15 15,50 14,45 13,55 12,80 12,15 11,60 11,10 10,70
36 / 2,0 17,55 16,80 16,15 15,15 14,20 13,45 12,75 12,20 11,70 11,25
44 / 1,5 18,90 18,05 17,20 16,00 15,00 14,15 13,05 11,90 10,90 10,10
44 / 2,0 19,65 18,85 17,95 16,70 15,65 14,80 14,05 13,45 12,90 12,40

Elementtype Sk,0  kN/m² 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
16 / 1,0 10,65 10,10 9,25 8,55 8,00 7,55 7,15 6,80 6,30 5,80
16 / 1,5 11,30 10,75 10,30 9,90 9,55 9,00 8,55 8,15 7,80 7,50
21 / 1,0 12,05 11,20 10,25 9,45 8,85 8,35 7,50 6,85 6,25 5,80
21 / 2,0 13,30 12,70 12,20 11,75 11,20 10,55 10,00 9,55 9,15 8,80
31 / 1,0 14,65 13,25 12,15 10,60 9,30 8,25 7,45 6,80 6,20 5,75
31 / 2,0 16,20 15,50 14,90 14,25 13,35 12,65 12,00 11,45 10,95 10,55
36 / 1,0 15,85 14,25 12,25 10,55 9,25 8,25 7,40 6,75 6,20 5,70
36 / 1,5 16,90 16,15 15,50 14,45 13,55 12,80 12,15 11,60 11,10 10,70
36 / 2,0 17,55 16,80 16,15 15,15 14,20 13,45 12,75 12,20 11,70 11,25
44 / 1,5 18,90 18,05 17,20 16,00 15,00 14,15 13,05 11,90 10,90 10,10
44 / 2,0 19,65 18,85 17,95 16,70 15,65 14,80 14,05 13,45 12,90 12,40