Upphängning

Upphängning

Sprinkler

I de flesta byggnader är det vanligt att förbereda taket för infästning av olika installationer. Det är avgörande att säkerställa korrekt utförande för att behålla takets funktionalitet och uppfylla ljud- och brandkrav. Detta kan innefatta installation av sprinklersystem, personhissar, ventilationssystem, elektriska komponenter eller nedsänkta innertak, bland annat.

Lett-Tak säkerställer att takplattorna är korrekt dimensionerade för att hantera önskad upphängning. Vi kan även ange var på elementen upphängningarna kan, eller inte kan, fästas, baserat på kundens önskemål eller utförarens placering efter monteringen.

  1. Dokument ikon
    Upphängning av sprinkler i Lett-Tak.element630 KB
  2. Dokument ikon
    Oppheng i Lett-Tak Classic takelementer2 MB
  3. Dokument ikon
    Upphängning med vippankare i Lett-Tak-element56 KB

Kontakta oss om du har frågor om upphängning i Lett-Tak-element.