E-TAK

E-TAK

Både energikrisen och den gröna omställningen kräver innovativa lösningar och tvärvetenskapliga samarbeten. Därför har Lett-Tak, Isola Solar och TGN Energy slagit samman vår kompetens och utvecklats E-TAK.

Smart för dig, miljön och samhället

Vad är E-TAK?

E-TAK kombinerar förnybara energikällor med batterier och sofistikerad artificiell intelligens. Lösningen består av takelement, solpaneler, smart strömhantering och batteri:

 • Patenterade solcellspaneler som producerar 60 % mer energi än traditionella solcellspaneler
 • Smart styrenhet som kommunicerar med elpriser och väderprognoser samt batterier för att lagra ström
 • Ett tak som isolerar särskilt väl och optimerar energiutnyttjandet

Systemet säkerställer optimal elproduktion under hela året, beräknar optimal användning och lagring av energi, gör att du kan sälja överskottet till bästa pris – och gör den nya byggnaden mycket energieffektiv. Smart för dig, miljön och samhället.

660 % högre energiupptag

E-TAK solcellspaneler kan alstra ström från båda sidorna. Panelerna är vinklade så att solenergin kan tas upp både direkt från solstrålarna och från det högreflekterande takmembranet som reflekterar solljuset mot panelernas baksida. Detta säkerställer optimal solfångst och elproduktion året runt, samtidigt som vatten, snö och skräp inte lägger sig på samma sätt som på traditionella paneler. 

Lösningens konstruktion säkerställer enkel åtkomst till taket, och förenklar underhåll, snöröjning och brandbekämpning. Tester utförda tillsammans med Institutt for energiteknikk visar att energiupptaget i E-TAK:s paneler är 60 % högre än för traditionella paneler. Det gör att behovet av antalet solpaneler blir lägre, vilket har stor betydelse för klimatkontot.

Mycket lönsamt med smart energistyrning

Smart energistyrning säkerställs genom programvara som beräknar optimal användning och lagring. Lösningen kommunicerar med både elpriserna och väderprognosen och vet därför när det är lämpligt att använda solenergi, när det är lämpligt att spara och när det är smart att sälja. Detta optimerar energihanteringen för företaget och stärker beredskapen för energibehovet på nationell basis.

Stabilitet i elnätet är avgörande för samhället, och med E-TAK kan företaget sälja överskottsström till marknaden – till bästa marknadspris. Lönsamheten vid försäljning av energi är mycket god och den genomsnittliga återbetalningen (beräknad 2023) av investeringen är +/- 5 år.

Stor energibesparing i själva taket

Det är inte bara elproduktionen och elstyrningen som gör E-TAK miljövänligt och energieffektivt. Energiutnyttjandet optimeras eftersom taket i lösningen isolerar extremt bra.

Eftersom taket dessutom har en hård yta, monteras solcellsstativen enkelt utan att skada isoleringen och utan användning av tunga betongklossar. Installation direkt på den hårda ytan säkerställer därför en låg totalvikt och ett tätt tak – plus stabilitet för vindlast.

Takelementen har också mycket lågt CO2-avtryck, är återanvändbara och lämnar noll fotavtryck på byggarbetsplatsen.

Så fungerar E-TAK

Hur fungerar E-TAK? I denna animation förklarar vi hur solcellspaneler, den smarta styrenheten och takelementen samverkar för optimalt utnyttjande av solenergin.

Varför ska du välja E-TAK?

I Norden utsätts vi för stora variationer i vädret och det är nödvändigt att kvalitetssäkra både tak- och energilösning. Fångsten av solenergi ska vara optimal, energihanteringen smart och taket energibevarande. Det är också viktigare än någonsin att använda miljövänlig förnybar energi, och att bidra till att balansera energimarknaden. Med E-TAK säkerställer du optimal fångst, styrning, lagring, intjäning och besparande av energi.

Fördelarna med att välja E-TAK är många:

 • Mycket miljö- och energivänligt
 • Högre elproduktion än med traditionella solpaneler
 • Jämnare energiproduktion under hela året
 • Ingen uppdämning av vatten och minimal ansamling av snö
 • Smart energistyrning vet när det är lönsamt att använda, lagra eller sälja energi
 • Lönsamheten i att sälja energi är god
 • Energilagring i eget batteri
 • Säker förankring av stativ direkt i Lett-Tak
 • Montering i Lett-Tak skadar varken isoleringen under eller takbeläggningen
 • Enkel åtkomst till taket förenklar underhåll, snöröjning och brandbekämpning
 • Korrekt dimensionering i förhållande till vindlast och vikt
 • Låg totalvikt, ingen ballast
 • Du får en tak- och energilösning som är anpassad efter framtidens krav

Kontakta oss för mer information om E-TAK.