Produktion

Produktion

Lett-Tak producerar upp till 300 000 m² takelement per år. Tillverkningen sker under torra och kontrollerade förhållanden inomhus i våra lokaler i Larvik i Norge.

Se video av tillverkning av takelementen

Se videon om hur takelementen tillverkas 👀

Kan leverera stora volymer och långa spann

Med fyra produktionslinjer kan vi leverera stora volymer, och takelement med spann på upp till 18 meter. Produktionslinjerna är optimerade för effektiv drift. Vissa linjer hanterar stora volymer och andra hanterar högre komplexitet.

Leveranstiden är normalt cirka 12 veckor, men den kan förkortas genom att materialspecifikationen låses i ett tidigt skede.

Lett-Tak kan producera upp till 300 000 m² takelement per år

Skräddarsydda lösningar

Lett-Tak anpassar produktionen efter projektets specifika behov. Alla våra takelement tillverkas på specialbeställning från kund. Vår tekniska avdelning hjälper dig med projekteringen så att lösningarna är optimerade för byggnaden redan från planeringsstadiet.

Varje element är skräddarsytt för byggprojektet

Produktionsplanering i samarbete med tekniska avdelningen

Genom ett nära samarbete mellan produktionsavdelningen och tekniska avdelningen uppnår vi ett antal fördelar. Vi säkrar en gemensam förståelse för projektmål och krav, optimal design baserad på produktionsmetod, noggrann kvalitetskontroll tidigt i processen, snabbare produktion och effektiv resursanvändning. Resultatet blir en sömlös upplevelse för dig som kund.

Produktionsavdelningen för ett nära samarbete med tekniska avdelningen

Kvalitetssäkring av HMS-, produkt- och miljökrav

I våra rutiner ingår dagliga morgonmöten för genomgång av produktionsplaner och HMS samt kvalitetskontroll för att säkerställa att alla projekt löper enligt plan.

Lett-Tak lägger stor vikt vid materialval och kvalitetskontroll för att säkerställa att alla producerade taklösningar uppfyller strikta standarder och specifikationer. Materialen som används är noggrant utvalda för att vara hållbara och garantera hög prestanda över tid. Genom att sörja för att delkomponenterna i den produkt vi tillverkar uppfyller TG2215/ETA säkerställer vi också att materialen uppfyller kraven enligt gällande föreskrifter och standarder samt att de är lämpliga för det ändamål de ska användas för.

Avdelingsmøte hos Lett-tak
Produktionsplaner och HMS gås igenom dagligen

Erbjuder lagring för kunder

I vårt lager på 8 000 m2 finns det gott om plats för förvaring, även för våra kunder. Storleken på lokalen gör att vi kan förvara takelementen åt dig vid behov.

Det 8 000 m2 stora lagret har gott om lagringsplats för kunderna

Leverans och montering ingår

När du väljer Lett-Tak får du alltid taket färdiglevererat och monterat av våra specialiserade takmontörer.

Leverans av taket ingår i priset

Så här tillverkas ett Lett-Tak-element

Följ med till våra produktionslokaler och se hur ett Lett-Tak-element blir till.

Har du frågor om tillverkningen av Lett-Taks takelement? Kontakta oss gärna!