Teknisk information

Teknisk information

Lett-Tak dokumentmappe

Länk till teknisk information och dokumentation.

Dyk ner i tekniska detaljer och produktdokumentation för en grundlig förståelse av Lett-Taks lösningar. Besök länken: teknisk information og produktdokumentation.

Om du kontaktar oss i ett tidigt skede kan vi hjälpa till att optimera utformningen av taklösningarna i linje med projektets specifika krav och mål. Vi hjälper också gärna aktivt till med förslag till lösningar. Detta kan lägga grunden för en optimerad byggnad redan från början av planprocessen.