Teknisk information Lett-Tak Classic

Teknisk information Lett-Tak Classic

Lett-Tak Classic levereras i spann på upp till 18 meter, brandmotstånd REI-90, och med ett U-värde från 0,08 W/m²K. Långa spännvidder och lätta moduler ger maximalt utnyttjande av byggnadens invändiga ytor.

Över 40 års utveckling

Lett-Tak Classic är vårt ”originaltakelement”, som vi har utvecklat och producerat i över 40 år. Över 8 miljoner m2 tak i Europa har gjorts med Lett-Tak Classic.

18 meters spann och låg vikt

Långa spann på upp till 18 meter och lätta element bidrar till ett bättre utnyttjande av den invändiga ytan. Takets förmåga till långa spännvidder och låg vikt ger möjligheter till större öppna ytor och ett mer effektivt utnyttjande av det tillgängliga utrymmet. Detta är särskilt viktigt i byggnader där utnyttjandet av den invändiga ytan är avgörande, såsom industribyggnader, lager eller idrottsanläggningar.

Produksjon Lett-Tak

Eftersom takelementen är lätta minskar belastningen på byggnadens bärande konstruktion. Detta kan medföra i kostnadsbesparingar och förenkling av konstruktionen, samtidigt som det möjliggör snabbare konstruktion och mindre behov av extra stödkonstruktioner.

Takelementets konstruktion

Lett-Tak Classic består av flera statiskt samverkande material som tar hänsyn till statiska och funktionella krav. Takelementet har varmförzinkade tunnprofiler i stål där den nedre flänsen tar upp dragpåkänningar i snittet. En plywoodskiva används som övre fläns, som tillsammans med träreglar fungerar som köldbrygga.

Elementets faneryta utgör en bra grund för takläggning och infästning av olika installationer. Isolering läggs i och mellan profilerna och bygghöjden utnyttjas på detta sätt maximalt. Innertaket kan levereras färdigt med profilerade stålplåtar eller förberett för separat innertak. Tack vare bärverkets styvhet i alla riktningar kan konstruktionen fungera som en avstyvande skiva och den har gynnsamma egenskaper vid seismiska belastningar bland annat tack vare dess låga vikt och relativt mjuka beteende.

Innertak och beklädnad

Vi levererar lösningar för innertak som är skräddarsydda efter dina projektspecifika önskemål.

Vi täcker alla våra element i torr miljö inne i fabriken. Detta eliminerar de fuktproblem som kan uppstå med platsbyggda lösningar. Elementen kan levereras färdigtäckta, förberedda för 2-skiktstäckning eller förberedda för andra typer av taklösningar såsom bandtäckning, sten, plattor, sedum osv.

To takarbeidere tekker et takelement fra Lett-Tak

Lågt U-värde och högt brandmotstånd

Lett-Tak Classic kan levereras med U-värde ned till 0,08 W/m²K och brandmotstånd upp till REI-90.

Teknisk information

Minsta monteringsbredd för mötande element på samma balk är 180 mm, förutsatt att detta inte är ett konkavt brott (elementen kolliderar i toppen). Observera att HUP 180 inte har en reell monteringsbredd på 180 mm och är därför inte lämplig. Minsta verkliga monteringsbredd för ensidig montering är 100 mm. Detta förutsätter en fri ände.

Om elementen monteras på hattprofiler måste de vara vridstyva. Montering på hattprofiler eller där elementen möter ett hinder i framkant (t.ex. stålvinkel på en betongvägg som går upp förbi taket) kräver en minsta monteringsbredd på 150 mm. Minsta godstjocklek där Lett-Tak-elementen ska fästas på stålkonstruktioner eller ingjutet plattstål i betong är 8 mm, både för montering och kant. För kantbalkar av stål under Lett-Tak dubbelfaner räcker det med 6 mm godstjocklek. Plattstålets placering och bredd avtalas med oss. Vid takfall över 2,5° ska monteringen följa takets fall. På stålbalkar kan man till exempel använda påsvetsat plattstål i takets fall.

Se information om upplägg för Lett-Tak Classic här.

Har du frågor om Lett-Tak Classic? Kontakta oss gärna!