Blå tak

Blå tak

Blå tak bidrar till att minska belastningen på avloppssystem genom att fördröja regnvatten, minska översvämningsrisken och förbättra vattenkvaliteten.

Regnvattenhantering

Blå tak bidrar till att minska belastningen på avloppssystem genom att begränsa mängden regnvatten som går direkt ned i avloppet. En strypning installeras i avloppet, så att vattnet lagras på taket en stund innan det sakta rinner ut. Detta förhindrar översvämningar och avrinning av föroreningar till närliggande vattenkällor och kan förbättra vattenkvaliteten och skydda ekosystemen. Samtidigt minskar behovet av uppgraderingar och utbyggnader av avloppssystemet, vilket sparar kostnader för kommun och samhälle.

Bevarande av vattenresurser

Genom att fånga upp och använda regnvatten kan blå tak bidra till att bevara vattenresurserna. Istället för att ledas bort kan regnvattnet samlas upp och senare användas för vattning av växter, spolning av toaletter eller andra icke-dricksvattenändamål. Detta bidrar till att minska vattenförbrukningen och avlasta det allmänna vattenförsörjningssystemet.

Energieffektivitet

Blå tak kan också bidra till att förbättra byggnadens energieffektivitet. Vatten bidrar till att minska värmeabsorptionen och kan bidra till att minska behovet av kylning på sommaren. Detta kan medföra lägre energikostnader och minskad användning av luftkonditionering.

Biologisk mångfald och estetisk dragningskraft

I kombination med plantering blir det ett blågrönt tak som skapar ett grönt och naturligt utseende. Blågröna tak skapar en mängd olika mikrohabitat och erbjuder mat och skydd för olika insekter, vilket i sin tur kan bidra till att upprätthålla ett komplext ekosystem. Förutom de miljömässiga och funktionella fördelarna kan blå tak göra byggnader och stadsområden estetiskt tilltalande.

Tu skole

Blå tak är ett miljövänligt och hållbart alternativ som kan bidra till att förbättra vår stadsmiljö och utnyttja resurserna mer effektivt. Genom våra partners kan vi leverera element dimensionerade och förberedda för dagvattenlösningar.

Kontakta oss för mer information om blå tak.