Fördelar för dig som byggherre/åtgärdsansvarig

Fördelar för dig som byggherre/åtgärdsansvarig

Med en taklösning från Lett-Tak kan du vara säker på att ditt byggprojekt går som planerat, både vad gäller tid, kostnader, miljökrav och resultat.

Du bygger miljövänligt och energibesparande

Fotspor i vann på et blad

Du uppnår god totalekonomi i byggprojektet

 • Högt restvärde på byggnader med högkvalitativa takelement.
 • Stora besparingar på material och arbetstid från grund till innertak, eftersom takelementen kräver en minimal bärande struktur.
 • Mindre risk för fuktskador med våra egna professionella montörer och kort installationstid.
 • Spara kostnader och tid genom att vi städar upp allt avfall efter oss på byggarbetsplatsen.
 • Besparingar i energiförbrukning med lågt U-värde och hög isoleringsförmåga i takelementen.
 • Låg kostnad över tid med lång livslängd och återanvändbara element.

Du sparar tid i byggprocessen

 • Du sparar tid och pengar med snabb och professionell hjälp före, under och efter projektet.
 • Förseningar undviks med förprojektering som utförs av våra egna ingenjörer som sörjer för att byggnaden optimeras från början.
 • Snabba framsteg med långa element med låg vikt och våra egna specialiserade montörer.
 • Du sparar tid genom att snabbt komma igång med invändiga arbeten, eftersom taket snabbt kommer på plats.

Du får en optimerad byggnad

 • Våra element produceras inomhus under torra och idealiska förhållanden, vilket gör att inbyggd fukt inte är ett problem.
 • Våra ingenjörer har detaljerad kunskap om alla aspekter av takkonstruktionen och säkerställer att byggnaden är optimerad redan under förprojekteringen
 • Över 40 års erfarenhet i branschen har gett oss en djup kunskap om de möjligheter som takelementen erbjuder.

Du har friheten att utforma byggnaden innovativt

 • Vi skräddarsyr lösningarna efter önskemål och behov.
 • Önskad stil och uttryck kan förverkligas, med möjligheter till innovativ design. Formbara element tål stora belastningar och vridningar.
 • Du kan utnyttja den invändiga ytan bättre med takelement som har låg vikt och långa spann.
 • Flexibel design. Hög isoleringsförmåga möjliggör smalare tak.
 • Vi har lång erfarenhet av komplexa byggnader och våra ingenjörer kan ge råd om bästa tillvägagångssätt utifrån specifika behov och önskemål.

Vi hjälper dig under byggnadens hela livslängd

To menn reparerer tak

Du får ett högt restvärde på byggnaden

 • Energibesparande takelement ger hög komfort för byggnadens användare och är en attraktiv egenskap vid försäljning.
 • Miljövänliga egenskaper krävs på dagens marknad och är en fördel vid försäljning.
 • Högkvalitativa material och en solid konstruktion säkerställer att taket håller länge och står emot väder och slitage. Detta bidrar till att behålla byggnadens värde över tid.
 • Lett-Tak erbjuder energieffektiva lösningar som bidrar till att minska energiförbrukningen i byggnaden. Detta kan leda till lägre driftskostnader och därmed ökad attraktivitet och ökat värde för potentiella köpare eller hyresgäster.
 • Taklösningarna kan anpassas till olika typer av byggnader och arkitektoniska stilar. Denna flexibilitet gör det möjligt att skapa ett tak som perfekt matchar byggnadens estetik och funktion, vilket kan öka fastighetens attraktivitet och värde.