Grindvold Vårdhem

Grindvold Omsorgsboliger

Grindvold Vårdhem

Vårdhemmet Grindvold är byggt i massivt trä och på miljösidan har byggherren krävt ett genomförande som uppfyller BREEAM Good-standarden.

Byggår: 2022
Bruttoarea: 7 000 m2
Byggherre: Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 
Byggentreprenör: Asker Entreprenør
Arkitekt: Common Ground
Bildkälla: Arkitekturverket