Hogsnes Hälsocenter

Hogsnes Helsehus

Hogsnes Hälsocenter

Nybyggnation av ett äldreboende/åldrahem i Tønsberg, med 120 lägenheter fördelade på 2 våningar. Solceller installerades på taket.

Byggår: 2020
Bruttoarea: 14 000 m2
Byggherre: Tønsberg Kommune
Byggentreprenör: WK Entreprenør AS
Arkitekt: Norconsult AS
Bildkälla: WK entreprenør