Jordal Amfi

Jordal Amfi

Jordal Amfi var en av landets första fossilfria byggarbetsplatser, och satte en ny standard för energibesparingar och innovativ användning av miljöteknik.

Byggår: 2018
Bruttoarea: 13 000 m2
Byggherre: Oslo kommune
Byggentreprenör: NCC
Arkitekt och bildkälla: Hille Melbye Arkitekter