Maxbo Gran

Maxbo Gran

Maxbo Gran

Maxbo Gran ligger centralt på Gran, Hadeland. För att tillgodose ljudkraven byttes en del av den planerade bärkonstruktionen i limträ till stål och takelement av trä byttes till Lett-Tak takelement.

Byggår: 2013
Bruttoarea: 9 200 kvm
Byggherre: Gran Almenning
Byggentreprenör: Miljøbygg
Arkitekt: BAS Arkitekter
Bildkälla: Byggeindustrien