Wessels hus

Wessels hus

Wessels hus

Samtliga lägenheter uppfyller kraven på tillgängliga boenheter och utomhusytor och tillträden är universellt utformade. Bostäderna håller energiklass B och är byggda i betong, trä och plåtbeklädnad.

Byggår: 2012
Byggherre: Bonava (tidl. NCC Bolig)
Byggentreprenör: Asker Entreprenør
Arkitekt och bildkälla: Marlow Arkitekter

Wessels hus