Flöde i projektet

Flöde i projektet

För att du ska spara tid och få flöde genom hela byggprojektet bistår vi med planering, produktion, leverans och montering.

Kostnadseffektiv planering

Vår sälj- och rådgivningsavdelning kan hjälpa dig att bedöma dina behov och specifikationer och ge dig rekommendationer baserat på vår expertis. Det säkerställer att du får en lösning som motsvarar dina krav och förväntningar. Vi kan också hjälpa dig att bedöma kostnader och budget för ditt takprojekt och ge dig information om materialval, prisalternativ och eventuella kostnadsbesparande lösningar. Det bidrar till att säkerställa att projektet blir kostnadseffektivt och ligger inom de ekonomiska ramarna.

Hjälp från vår egen projekterings­avdelning

Genom att dra nytta av våra egen projekteringsavdelning kan du uppnå betydande fördelar i byggprocessen. Med över 40 års branscherfarenhet har vi stor kunskap om de möjligheter våra takelement kan erbjuda och våra ingenjörer kan ge dig råd och vägledning utifrån dina specifika behov och önskemål.

Genom att samarbeta med oss tidigt under projektfasen kan du undvika behovet av efterjusteringar och minska underlätta planeringen. Det ger enklare, mer kostnadseffektiv och tidsbesparande planering.

Vår expertis inom projektering tillför också ett mervärde i for av att din byggnad optimeras från första stund. Det sparar tid för dig och kan leda till bättre funktion och prestanda hos taket.

Stor produktions­kapacitet

Med fyra produktionslinjer kan vi leverera upp till 300 000 m2 tak pr år. Produktionslinjerna är optimerade för effektiv drift. Vissa linjer hanterar stora volymer och andra hanterar högre komplexitet.

Leverans enligt avtal

Leveranstiden är normalt 12 veckor från beställning.

För att du ska slippa ägna tid åt att koordinera logistiken tar vi ansvar för transport av takelementen från oss till byggplatsen.

Snabbt tätt tak

Montering och täckning ingår alltid i priset i våra erbjudanden. Våra långa element med låg vikt monteras snabbt av egna specialiserade montörer, upp till hela 1 200 m2 per dag.

Eftersom taket snabbt kommer på plats kan även invändiga arbeten påbörjas direkt. Utöver tidsaspekten minskar risken för fuktskador på byggnaden. Detta ger snabb utveckling, förutsägbar ekonomi och minskat HMS-ansvar.

Efter monteringen städar vi upp avfallet efter oss, så att du sparar tid på att organisera detta.


Genom att inovlvera Lett-Tak tidigt i processen kan vi ge råd för genomförandet av projektet och därmed bidra till att säkra ett lyckat genomförande.