Löser miljöutmaningar med Lett-Tak Wood

Löser miljöutmaningar med Lett-Tak Wood

Os kommun har antagit en ny klimat- och energiplan, och byggandet av Os Hälsohus är ett viktigt bidrag i handlingsplanen. Stränga krav ställdes på miljövänlighet och mängden trä i byggnaden, och lösningen blev Lett-Tak Wood.

Ingeniører fra Lett-Tak ser på tegninger av Lett-Tak Wood

Ny klimat- och energiplan krävde nya lösningar

Arne Strypet, projektledare och avdelningsingenjör i Os kommun, framhåller vikten av samarbete för att hantera klimatförändringarna. ”I vår region har vi starka traditioner för samarbete och vi tror att vi tillsammans kan nå nationella klimatmål och bygga hållbara samhällen för framtiden”, säger han. Därför har Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga och Os kommuner kommit överens om en ny klimat- och energiplan för perioden 2023-2030.

Os Entreprenör inkluderade Lett-Tak Wood i anbudet, och detta avgjorde tilldelningen.

Strypet påpekar att byggandet av Os Hälsohus spelar en central roll i denna plan. ”Hållbarhet var en nyckelfaktor i anbudet, och mängden trä i konstruktioner och isolering vägdes med 20%. Os Entreprenör inkluderade Lett-Tak Wood i anbudet, och detta avgjorde tilldelningen.”

Os Hälsohus
Os Hälsohus får en optimerad energiförbrukning

Lönsam investering

Energiförbrukningen är optimerad genom effektiv isolering, och både hälsohuset, kommunhuset och delvis sjukhemmet kommer att vara självförsörjande med förnybar energi. ”Vi måste minska energiförbrukningen, och vi är mycket nöjda med att vi valde Lett-Tak Wood för det nya hälsohuset. Förutom att taklösningen är träbaserad får vi också ett mycket bra U-värde på byggnaden,” säger han. Kommunen planerar också att montera solcellspaneler på taket på hälsohuset och har borrat fem brunnsparker som tillsammans kommer att producera mer energi än byggnaderna förbrukar.

Från driftssynpunkt blir detta en lönsam investering som kommer att rättfärdiga byggkostnaderna.

”Politiker har tryckt på för att sänka kostnaderna och ur ett operativt perspektiv blir det en lönsam investering som motiverar byggkostnaderna. Vi ser att detta ger en låg totalkostnad över tid.”

Vision att bygga för framtiden

Också Os kommuns borgmästare, Runa Finborud, ser fram emot det nya byggprojektet. ”När Os kommun påbörjade detta byggprojekt hade vi en vision att bygga för framtiden och göra medvetna val i enlighet med vår nya klimat- och energiplan,” berättar hon.

”Vårt nya hälsohus kommer att vara ett lyft för oss, eftersom vi här samlar läkarmottagning, barnavårdscentral, fysioterapi, missbruk och psykiatri på ett ställe. Vårt läkarkontor har behövt uppgraderas i många år nu, och det har varit en bred medverkan av personalen i utvecklingen av det nya hälsohuset. Det finns många som följer denna byggprocess med intresse.”

Finborud är mycket nöjd med valet av hållbara lösningar i byggnaden. ”Här blir det förnybar energi, och dessutom blir det en byggnad med låg energiförbrukning – det säkerställer bland annat taklösningen Lett-Tak Wood.”

Utmanande att hitta konstruktioner som uppfyllde kraven

Per Torgeir Oshaug, VD på Os Entreprenör, berättar att det var utmanande att hitta lämpliga konstruktioner som uppfyllde de stränga kraven på träinnehållet. ”Dessutom skulle taket vara välisolerat så att energin kunde bevaras inom byggnaden på bästa möjliga sätt.”

Han berättar att Os Hälsohus är en byggnad som ska stå i generationer, så taket måste också uppfylla höga krav på styrka och hållbarhet. ”För oss är det också fördelaktigt att taket kan monteras snabbt, så att vi snabbt kan bygga in huset. Vårt val föll på Lett-Tak Wood, en träbaserad taklösning med lågt U-värde, långa spännvidder och snabb monteringstid.”

Har arbetat med utvecklingen av takkonstruktionen i över två år

Simen Gulbrandsen, försäljningschef Norge på Lett-Tak Systemer AS, berättar att de har arbetat med utvecklingen av Lett-Tak Wood i över två år. ”Vi är stolta över att vara en del av detta miljövänliga projekt, som är den första byggnaden som använder denna nya taklösning. Med tanke på handlingsplanerna i Os kommuns nya klimat- och energiplan passar Lett-Tak Wood väldigt bra in, säger Gulbrandsen.

Simen Guldbrandsen med Hunton träfiberisolering
Simen Gulbrandsen med träfiberisolering från Hunton.


Takelementet är tillverkat i Metsä Woods Kerto LVL, som är ett stabilt material i laminerat fiberträ. ”Materialet har mycket hög hållfasthet och goda styvhetsegenskaper, god formstabilitet och låg vikt”, fortsätter Gulbrandsen. ”Ytan är fast, vilket gör den optimal för att fästa de solpaneler som ska monteras på den här byggnaden. Taket har ett U-värde på 0,09 W/m2K. Man har använt Hunton träfiberisolering som har låg klimatpåverkan och binder upp växthusgaser under hela produktens livstid”, avslutar Gulbrandsen.