Miljö och hållbarhet på alla nivåer

Miljö och hållbarhet på alla nivåer

Lett-Tak har stort fokus på miljö och hållbarhet i alla skeden av sina projekt och levererar till flera Svanenmärkta och BREEAM-certifierade byggnader. Vi strävar efter ständiga förbättringar på alla nivåer och arbetar aktivt med hållbarhet och minskning av vårt fotavtryck.

Montering av Lett-tak takelementer

Hållbart – fokus på miljö och sociala förhållanden

Lett-Tak är medveten om sitt hållbarhetsansvar och söker ständigt nya metoder för att stärka detta arbete. Det görs genom att fokusera på att begränsa sina egna och andras totala utsläpp, och att vara en socialt engagerad aktör. Det görs genom att välja rätt partners på alla nivåer, och tillsammans ha ett riktat fokus på hållbarhet. Det ger oss ett utsläpp som är betydligt lägre än många jämförbara lösningar. Lett-Tak element har en global uppvärmningspotential (växthusgasavtryck) som varierar beroende på funktion och bärförmåga, och som börjar på 24 – 30 kg CO2 ekv per. m² takyta Vi kan därför med gott samvete säga att vi levererar ett av marknadens säkraste och mest miljövänliga tak, som går att kombinera med alla typer av byggnader som trä, stål och betong.

Lett-Tak har också stort fokus på sociala frågor som en del av vår hållbarhet. Förutom ett företag är vi också en samhällsaktör som bryr sig. Vi vill bidra till etiskt och ansvarsfullt värdeskapande och genom våra värderingar; ordentligt, engagerat och innovativt. I över 40 år har vi varit en trygg arbetsplats med fokus på människor och rättigheter, vilket har gett tak över våra kunder. Vi kommer att fortsätta att göra detta i samarbete med medarbetare, kunder, leverantörer och andra partners som ett led i vår hållbara utveckling.

Skräddarsydda tak sedan 1980

Lett-Taks duktiga ingenjörer projekterar taket i samarbete med kunden och säkerställer flöde genom hela projektet. Vi har kapacitet att producera över 300.000 m2 skräddarsydda tak om året. Takelementen monteras alltid av deres egna specialiserade montörer med säkerhet och kvalitet i huvudfokus.

Med ett högt fokus på kompetens, KMA och effektivitet har vi monterat många miljoner m2 tak för kunder i hela Norden.

Lågenergielement – miljövänligt med mindre värmeförlust

De senaste åren har intresset för energieffektiva byggnader ökat markant. Det finns många olika begrepp idag som diskuteras och används i varierande grad för byggnader med låg energiförbrukning i Norden. Med lågenergihus avses byggnader som använder mindre energi än hus byggda enligt byggnadsnormen.

Lett-Tak levererar lågenergielement – med U-värden ända ner till 0,08W/m²K i kombination med hög lufttäthet. Elementen levereras med färdiga undertak och yttertak. Långa spännvidder och ljusmoduler gör att byggnadens invändiga ytor utnyttjas maximalt.

Isolasjon som legges i Lett-Tak takelementer

I 40 år har Lett-Tak arbetat med att leverera marknadens bästa taklösningar och genom detta har de skaffat seg kompetens som också säkerställer att byggnaden får ett lägre CO2-avtryck med rätt isoleringslösningar som tar hand om energitillförseln i byggnaden. Elementet är även demonterbart, återanvändbart och separerbart vilket några av deres kunder har använt.

Huvudfokus även i framtiden

Lett-Tak är medveten om sitt hållbarhetsansvar och söker ständigt nya metoder för att stärka detta arbete både internt och externt. Det görs genom att fokusera på att begränsa sina egna och andras totala utsläpp, och att vara en socialt engagerad aktör. Stor vikt läggs vid att välja rätt partners på alla nivåer, och tillsammans ha ett riktat fokus på hållbarhet. Detta ger ett utsläpp som är betydligt lägre än jämförbara lösningar.

Blå och gröna tak

Lett-tak kan i samarbete med sina leverantörer förbereda sina tak för solceller, sedum, ytvattensystem och liknande. Det finns en ökande efterfrågan på energisystem och tillsammans med ett Ljustak säkerställer detta energiproduktion och att denna energi finns kvar i byggnaden. Gröna och blåa tak kan båda användas för ytvattenhantering, med lite olika uttryck, men blir viktigare när vi ser det klimatet blir tuffare. Det är viktigt att ytvatten hanteras rätt, och här kan Lett-Tak hjälpa till.

Leverantörer och certifieringar

En Lett-Tak är en komplex produkt. Vi är medvetna om vårt miljöansvar och använder endast hållbart producerade delkomponenter från välrenommerade leverantörer.

Lett-Tak ställer de strängaste kraven på sig själv och sina partners och säkerställer detta genom att leva upp till de strängaste kraven. Det är några av våra certifieringar som har en direkt och indirekt påverkan på miljön, och säkerställer att även våra leverantörer håller den nivå vi förväntar oss.

Lett-Tak har följande godkännanden och certifieringar:

 • ETA
 • Sintef Teknisk Godkjenning
 • Sentral godkjenning
 • PEFC
 • ISO-godkjenninger
  • ISO 9001:    2015 – Kvalitetsledelse
  • ISO 14001:  2015 – Miljøledelse
  • ISO 45001:  2018 – Sikkerhet og arbeidsmiljø

Kontakt

Kontakta oss för rådgivning och leverans av din nästa Lett-Tak eller E-TAK.
Vi levererar till alla typer av byggnader och taklösningar i hela Norden.