Den norska öppenhetslagen

Den norska öppenhetslagen

Produksjonsmedarbeider letter isolasjon i et takelement

Redogörelse för hur vi följer den norska öppenhetslagen.

Öppenhetslagen ska främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tillhandahållande av tjänster samt säkerställa att allmänheten har tillgång till information om hur företag hanterar negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Lagen gäller för större företag som har hemvist i Norge och som erbjuder varor och tjänster i eller utanför Norge. Lagen gäller även för större utländska företag som erbjuder varor och tjänster i Norge och som är skattskyldiga i Norge enligt norsk lagstiftning.

Lett-Tak Systemer AS har tagit fram en rapport om uppföljningen av öppenhetslagen som du kan se här: