Kvartal 273

Kvartal 273-BAS arkitekter

Kvartal 273

Projektet Kvartal 273 har använt hållbara material för att uppnå en miljövänlig och hållbar byggnad.

Byggår: Januar 2022
Bruttoarea: Betongbygg Eiendom AS
Byggentreprenör: Betongbygg Eiendom AS
Arkitekt och bildkälla: BAS arkitekter