Os Hälsohus

Os helsehus

Os Hälsohus

När Os kommun antog en ny klimat- och energiplan, blev byggandet av Os Hälsohus ett viktigt bidrag i handlingsplanen. Stränga krav ställdes på miljövänlighet och andelen trä i byggnaden – och lösningen blev Lett-Tak Wood.

Byggstart: 2023
Byggherre: Os kommune
Byggentreprenör: Os Entreprenør
Arkitekt och bildkälla: Norconsult

Os Hälsohus representerar en ny era inom hållbart byggande i kommunen Os, drivet av en nyligen antagen klimat- och energiplan. Lett-Tak Wood blev lösningen när Os Entreprenør inkluderade den i anbudet, och detta avgjorde tilldelningen till projektet.

Os Hälsohus blir en nyckelspelare i klimat- och energiplanen, med fokus på hållbara lösningar. Energiförbrukningen är optimerad genom effektiv isolering, och byggnaden kommer att vara självförsörjande med förnybar energi. Lett-Tak Wood spelar en central roll i detta, med en träbaserad konstruktion och en låg U-värde på 0,09 W/m2K. Projektledningen ser detta som en lönsam investering, med låga totala kostnader över tiden och ett betydande steg mot en hållbar framtid. Läs artikeln och se videon från projektet här.