Partille Arena

Partille Arena

Partille Arena

Partille Arena är en mångsidig inomhusarena som invigdes i september 2016. Arenan har plats för 5 500 personer under konserter och 4 000 under idrottsevenemang. Vi dimensionerade taket för 42 kN/m² för att hantera explosioner, på grund av att farligt gods transporteras på vägen nära byggnaden.

Byggår: 2014
Bruttoarea: 16 900 m2
Byggherre: Partillebo
Byggentreprenör: Skanska Bostadsutveckling
Arkitekt och bildkälla: Tengbomgruppen AB